KAPLICA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

w Kołozębiu

zbudowana przez dobrych parafian
przy pomocy czcicieli Matki Najświętszej spoza parafii
staraniem ks. proboszcza Czesława Stolarczyka

projekt - Jadwiga Roman i Janusz Łabuz
kierownik budowy - Tadeusz Stolarczyk
główny wykonawca - Jerzy Wodzyński

25.06.2003 r. - rozpoczęcie budowy
20.05.2004 r. - J.E. Biskup Stanisław Wielgus wmurował kamień węgielny wyjęty z fundamentów Bazyliki św. Piotra w Rzymie
03.08.2005 r. - J.E. Biskup Stanisław Wielgus dekretem ustanowił odpust w tej Kaplicy w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej
26.08.2005 r. - pierwsza Msza św. i odpust w nowej Kaplicy
26.08.2006 r. - J.E. Biskup Roman Marcinkowski przewodniczył obrzędom poświęcenia tej świątyni


WITAJ KRÓLOWO CZYSTA DZIEWICO

Witaj Królowo czysta Dziewico,
Tyś najpiękniejsza z tej ziemi cór.
Witaj Najświętsza Bogarodzico,
Tobie hołd składa aniołów chór.
Bądź pozdrowiona i wysławiona,
Od nas swych dzieci, o Maryjo