Poświęcenie figur Aniołów

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana
W: Który stworzył niebo i ziemię

Módlmy się

Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w Świętych Aniołach Twoich i wszystkich Duchach niebieskich. Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie Aniołom, wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów poznajemy jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie.

Dziękujemy Ci Panie, że posyłasz swoich Aniołów jako zwiastunów i orędowników do nas pielgrzymujących po ziemi do Twego domu.

Pobłogosław te figury świętych Aniołów Twoich obecnych w życiu i męce Twojego Syna.

Spraw abyśmy nie tylko wzywali ich wstawiennictwa, ale także naśladowali ich wierność i czystą miłość i byśmy razem z Nimi teraz i w wieczności śpiewali Twoją chwałę. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.