Poświęcenie I części dróżki różańcowej

02.07.2005

K: Niech imię pańskie będzie błogosławione
W: Teraz i na wieki

Módlmy się

Panie Jezu Chryste, Ty dla nas za sprawą Ducha Świętego przyjąłeś ciało z Maryji Dziewicy i stałeś się Człowiekiem. Prosimy Cię, pobłogosław tę dróżkę różańcową i przedstawione na niej tajemnice radosne różańca świętego, oraz każdego, który ku czci Twojej Matki będzie nawiedzał to miejsce by wzmacniać swoją wiarę i uzyskać potrzebne łaski. Spraw, aby wszyscy, którzy z Maryją będą rozważać tajemnice życia, męki i chwały Twojej coraz bardziej wniknęli w głębię bogactw, mądrości i miłości Ojca, z którym Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Cieszę się że powstała idea założenia ogrodu parafialnego, a w nim dróżki różańcowej. Cieszę się dlatego, że kochamy Matkę Najświętszą i dla niej, ku Jej czci zaczęliśmy budować tę świętą drogę życia, by na niej prostować drogi własnego życia.

W budowę ogrodu i tej dróżki zaangażowanych było wiele osób i wiele sprzętu. Praca nie jest jeszcze ukończona, ale bardzo pragnę wszystkim serdecznie podziękować, którzy do tej pory włączyli się w pracę. Niedługo będzie dwa lata jak trwają prace w ogrodzie. Wykonano wiele zwłaszcza, że praca jest przede wszystkim bezinteresowna. Dziękuję za wykopanie stawu, wywożenie ziemi, za ukształtowanie terenu, za nawiezienie i ułożenie kamieni, za wykonanie kapliczek, za przywożenie żwiru i pospółki, za wykonanie mostku, darowanie i sadzenie drzew, wykonanie krawężników i dróżki i wiele innych prac związanych z porządkowaniem tego terenu. Dziękuję też za złożone ofiary na płaskorzeźby i prowadzone tutaj prace. Bóg zapłać wszystkim i niech Matka Boża w tym miejscu da każdemu wytchnienie i wyprosi potrzebne łaski.

Poszczególnymi tajemnicami będą się opiekować koła żywego różańca. Te pięć już wykonanych mają swoich opiekunów. Pozostałe koła mogą się zaangażować w prace, a swoje tajemnice otrzymają później.

W ostatnią niedziele sierpnia będą u nas parafialne dożynki podobnie jak w ubiegłym roku. Bardzo proszę by już o tym myśleć i przygotowywać pomysły na wieńce i kosze dożynkowe, oraz na sposób przeżycia tej uroczystości, wyrażającej naszą wdzięczność za dar chleba.

Intencja na lipiec: za dzieci i młodzież by czas wakacji był czasem wzrastania w łasce, by był czasem bezpiecznym oraz czasem zaangażowania dla dobra rodziny i bliźnich.