Poświęcenie ołtarza

Bracia i Siostry
Nasza wspólnota z radością gromadzi się w nasz doroczny Odpust i pragnie w tym dniu pobłogosławić ten ołtarz oraz nastawę ołtarzową, a w niej zwłaszcza figury Matki Bożej Bolesnej i Jana Apostoła. Ze skupieniem bierzmy udział w tym obrzędzie i błagajmy Boga, aby wejrzał na ofiarę Kościoła, która będzie składana na tym ołtarzu, i aby uczynił nas samych wieczystym darem dla siebie.

Módlmy się
Błogosławiony jesteś Boże, Ty przyjąłeś ofiarę, którą Chrystus złożył na ołtarzu krzyża, aby zbawić ludzkość, Ty z Ojcowską miłością gromadzisz swój lud przy stole Pańskim, aby sprawował pamiątkę tej Ofiary. Wejrzyj więc Panie na ten ołtarz przygotowany do sprawowania Twoich misteriów, niech on będzie miejscem uwielbienia i dziękczynienia, ołtarzem przy którym spełniać będziemy święte obrzędy Ofiary Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Wszechmogący wieczny Boże pobłogosław także tę nastawę ołtarzową, figurę MatkiBożej Bolesnej i św. Jana Apostoła. Niech Ci którzy będą tu się modlić doznają szczególnej opieki Matki Chrystusa w każdej potrzebie oraz wstawiennictwa Twoich Świętych. Spraw także abyśmy jak Oni naśladowali Chrystusa Pana naszego.

Amen

- Pokropienie wodą święconą
- Okadzenie ołtarza