Kronika parafialna

Parafia św. Jana Chrzciciela w Sochocinie

Rok 2013

03.01.2013 - odnowiono chorągiew procesyjną św. Floriana.

06.01.2013 - dzieci z koła misyjnego pod opieką katechetki Małgorzaty Marchel jako kolędnicy misyjni odwiedziły rodziny przy ul. Kościuszki, Polnej i Akacjowej. Zebrały do puszek na cele misyjne 650 zł.

24.01.2013 - zmarł prymas senior kardynał Józef Glemp.

03.02.2013 - odebrano po renowacji chorągiew św. Floriana.

28.02.2013 - papież Benedykt XVI z własnej woli złożył rezygnację z urzędu i stał się emerytowanym papieżem.

02.03.2013 - wyremontowano pierwszy konfesjonał z napisem: „IDŹ W POKOJU”.

02.03.2013 - odebrano po renowacji chorągiew św. Stanisława Kostki.

3-5.03.2013 - rekolekcje wielkopostne, poprowadził je ks. Zbigniew Rostkowski z Drohiczyna (prof. Pisma św., wikariusz generalny i kanclerz kurii).

14.03.2013 - konklawe, na którym kardynałowie wybrali nowego papieża: kardynała Jorge Mario Bergoglio - Franciszka I.

19.03.2013 - odebrano po renowacji chorągiew św. Franciszka i Młodzieży Żeńskiej z Sochocina.

21.03.2013 - kolejne spotkanie parafialnego zespołu synodalnego.

22.03.2013 - dokonano przeglądu i kapitalnego remontu zegara na wieży kościoła przez producenta - firmę RDUCH.

23.03.2013 - ze względów bezpieczeństwa zainstalowano w kościele kamerę, która pracuje w czasie, gdy w kościele nie ma nabożeństw, sprzątania, prób lub innych spotkań.

23.03.2013 - został odnowiony drugi konfesjonał z napisem: „JEZU UFAM TOBIE”.

24.03.2013 - Niedziela Palmowa - nasz parafialny chór wykonał Pasję na Mszach św. o godz. 9.00 i 12.00.

07.04.2013 - Niedziela Miłosierdzia Bożego - po raz pierwszy w tym terminie rozpoczął się Tydzień Miłosierdzia.

13.04.2013 - zainstalowano nowe nagłośnienie zewnętrzne w kaplicy w Kołozębiu i zakupiono nowy wzmacniacz.

14.04.2013 - zbiórka do puszki na protezę dla pana Sławomira Sacherskiego z parafii Smardzewo, zebrano 1749,49 zł.

20.04.2013 - pielgrzymka autokarowa gimnazjalistów i innych parafian na Jasną Górę z ks. Prefektem.

30.04.2013 - odebrano po renowacji proporzec NSPJ.

08.05.2013 - zakupiono nowy klęcznik z tapicerką do kaplicy.

11.05.2013 - pan organista Borys Piotrowski poślubił pannę Jolantę Bąk z Otwocka.

18.05.2013 - wizytacja biskupia w naszej parafii, przeprowadził ją ks. Biskup Roman Marcinkowski. O 9.00 w kaplicy odbyło się nabożeństwo majowe i błogosławieństwo dzieci, następnie ks. Biskup odwiedził panią Teresę Zacieską i kaplicę w Gromadzynie, o godz.11.30 odprawił Mszę św. i udzielił sakramentu bierzmowania 47 osobom, spotkał się z grupami parafialnymi i odwiedził cmentarz parafialny.

20.05.2013 - parafialny dzień chorego zgromadził dużą liczbę wiernych, o godz. 9.00 - Msza św. z sakramentem chorych.

26.05.2013 - 38 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

01.06.2013 - pielgrzymka autokarowa członków Kół Żywego Różańca na Jasną Górę z ks. proboszczem.

09.06.2013 – 41 dzieci przystąpiło do II Komunii św.

16.06.2013 – kazania całą niedzielę głosił ks. Paweł Brzeziński, student bioetyki pochodzący z Ciemniewka.

22.06.2013 - dekanalny turniej piłki nożnej dla ministrantów. Ministranci ze szkoły podstawowej z naszej parafii zajęli I miejsce, a z gimnazjum - II miejsce.

24.06.2013 - odpust parafialny na św. Jana Chrzciciela. Kazania głosił ks. prof. Andrzej Kobyliński z Płocka.

30.06.2013 - dotarła do Sochocina na nocleg pielgrzymka piesza do Gietrzwałdu.

07.07.2013 - całą niedzielę kazania głosił ks. Jacek Prusiński.

13.07.2013 - pięcioro dzieci z naszej parafii pojechało na kolonie Caritas do Popowa.

13.07.2013 - w Kołozębiu przy kaplicy wymieniono na nowe dwa cieki wodne.

14.07.2013 - kazania całą niedzielę głosił ks. prof. Waldemar Graczyk.

21.07.2013 - kazania całą niedzielę głosił ks. Jacek Prusiński.

20.07.2013 - zainstalowano nowy system wyświetlania slajdów w kościele parafialnym.

28.07.2013 - całą niedzielę kazania głosił ks. Jarosław Kwiatkowski.

3-4.08.2013 - w rodzinach naszej parafii nocowała część pielgrzymów zmierzających z Warmii na Jasną Górę.

04.08.2013 - całą niedzielę kazania głosił ks. Jacek Prusiński.

11.08.2013 - do południa na Mszach św. kazania głosił ks. Jarosław Kamiński.

18.08.2013 - całą niedzielę kazania głosił ks. Paweł Niewinowski;

- po sumie odbyła się procesja na cmentarz i modlitwa za ofiary wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku;

- pożegnanie dotychczasowego wikariusza naszej parafii ks. Mateusza Molaka, który został przeniesiony do parafii św. Antoniego w Żurominie.

24.08.2013 - malowanie wikariatu oraz remont klatki schodowej i korytarza na plebanii prowadzących na wikariat.

25.08.2013 - przywitanie nowego wikariusza naszej parafii ks. Tomasza Baranowskiego, który dwa lata po święceniach pracował w ciechanowskiej farze;

- kazania całą niedzielę głosił ks. Andrzej Kobyliński;

- dożynki parafialne.

26.08.2013 - odpust parafialny w kaplicy w Kołozębiu w Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Mszę św. odprawił i wygłosił kazanie wcześniejszy nasz wikariusz ks. Wojciech Paradowski.

15.09.2013 - odpust parafialny w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, kazania głosił ks. Ryszard Kolczyński z Płocka.

16-22.09.2013 - ks. proboszcz wraz z innymi kapłanami z diecezji pielgrzymował w Roku Wiary do Rzymu. Ks. proboszcz na pamiątkę pielgrzymki kupił świeczniki do bocznych ołtarzy oraz zamówił błogosławieństwo papieskie dla całej wspólnoty parafialnej.

21.09.2013 - pielgrzymka autokarowa dzieci do Rostkowa z ks. prefektem i z katechetkami.

22.09.2013 - ks. Jarosław Kwiatkowski całą niedzielę głosił kazania.

02.10.2013 - zakupiono nowy obrus na ołtarz do kaplicy.

06.10.2013 - zbiórka do puszki dla cierpiącego narodu syryjskiego pogrążonego w wojnie.

12.10.2013 - w dekanalnym spotkaniu Kół Żywego Różańca w Smardzewie liczny udział wzięli nasi parafianie.

13.10.2013 - Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II - Papież dialogu”.

18.10.2013 - w prezbiterium zamontowano nowe oświetlenie malowidła świętego Jana Chrzciciela w głównym ołtarzu.

19.10.2013 - liturgiczne wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, po Mszach św. - ucałowanie relikwii.

22.10.2013 - liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, po Mszach św. Litania do Błogosławionego.

26.10.2013 - dzieci gorliwie uczestniczące w nabożeństwach różańcowych pojechały na pielgrzymkę do Niepokalanowa z ks. proboszczem i katechetkami.

27.10.2013 - troje naszych parafian, którzy uczestniczyli w diecezjalnej pielgrzymce w Roku Wiary do Ziemi Świętej wraz z ks. Biskupem, przywiozło w darze stułę.

09.11.2013 - zakupiono pięć nowych ornatów.

17.11.2013 - zbiórka do puszki na potrzeby ofiar tajfunu na Filipinach.

27.11.2013 - zakupiono materace na nowe ławki do kaplicy.

01.12.2013 - gościmy dziś o. Zbigniewa Sawczuka kapucyna pracującego w Dniepropietrowsku na Ukrainie. Ojciec głosił kazania i zbierał ofiary do puszki na potrzeby pracy apostolskiej. Zebrano 2400 zł.

8-10.12.2013 - rekolekcje adwentowe głosił ks. dr Paweł Niewinowski z Płocka, wychowawca i profesor filozofii i fizyki.

15.12.2013 - do południa oprawę muzyczną w czasie liturgii prowadził Zespół Moja Rodzina z Glinojecka. W czasie Mszy św. członkowie zespołu składali też świadectwo swojej wiary.

20.12.2013 - odebrano 17 nowych ławek do kaplicy.

27.12.2013 - spotkanie Parafialnej Rady Gospodarczej.

29.12.2013 - nasz organista podał do wiadomości, że zakończy pracę w naszej parafii z przyczyn rodzinnych w ostatnią niedzielę lutego 2014 roku.

31.12.2013 - w roku 2013 odbyło się 21 ślubów, 42 chrzty, 50 parafian odeszło do wieczności.