Kronika parafialna

Parafia św. Jana Chrzciciela w Sochocinie

Rok 2012

01.01.2012 - cały dzień kazania głosił ks. Jacek Prusiński.

01.01.2012 - w roku 2011 udzielono chrztu 42 dzieciom, sakramentu małżeństwa – 26 parom, zmarły 43 osoby.

06.01.2012– cały dzień głosił kazania ks. Marek Dzięgielewski.

08.01.2012– dziecięca grupa misyjna prowadzona przez katechetkę p. Małgorzatę Marchel odwiedziła rodziny mieszkające przy ul. Sienkiewicza w ramach akcji „Kolędnicy misyjni” i zebrała ofiary na pomoc dzieciom w Sudanie - 607 zł.

15.01.2012 – parafianie zebrali ponad 250 podpisów w obronie Telewizji TRWAM.

20.01.2012 - pogrzeb bardzo zasłużonej parafianki śp. Urszuli Włodarskiej. Pani Ula prowadziła parafialną bibliotekę, była zelatorką KŻR, animatorką małej grupy kandydatów do bierzmowania, należała do Akcji Katolickiej i Grupy Szkaplerza św., czyniła wiele dzieł miłosierdzia.

28.01.2012 - rozpoczęto renowację kinkietów i żyrandoli w kościele. Praca polega na czyszczeniu, polerowaniu i lakierowaniu mosiądzu oraz na wymianie gilz i żarówek na energooszczędne.

24.02.2012 - zakupiono gotycki relikwiarz na relikwie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

25.02.2012 - odnowiono chrzcielnicę i katafalk. Na chrzcielnicę pani Alina Kamińska wyhaftowała dwie serwety.

07.03.2012 - od dziś bibliotekę parafialną prowadzi p. Mirosława Kalińska.

11-13.03.2012 - rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. Rafał Grzelczyk, duszpasterz młodzieży w naszej diecezji.

13.03.2012 - KŻR po śp. Urszuli Włodarskiej przejmuje jej córka p. Katarzyna Włodarska.

18.03.2012 - w kaplicy poświęcono nowy konfesjonał wykonany przez majstra p. Michała Rakowskiego z Czarnot.

28.03.2012 - zakupiono dwie procesyjne mosiężne latarnie na olej.

29.03.2012 - wykonano nowy feretron na relikwie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który będzie noszony w czasie procesji.

30.03.2012 - o godz. 19.00 droga krzyżowa po ulicach Sochocina i uroczyste wniesienie relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki do naszej świątyni.

01.04.2012 - Niedziela Palmowa, nasi chórzyści wykonali Pasję na Mszach św. o godz. 9.00 i 12.00.

01.04.2012 - ks. kan. Ignacy Sikorski służył posługą w konfesjonale przez całą niedzielę.

02.04.2012 - obrazy Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Częstochowskiej zmieniły miejsce w kościele - teraz będą wisiały na ścianie w łuku tęczowym

06.04.2012 - odebrano z renowacji kielich mszalny i patenę.

14.04.2012 - pielgrzymka autokarowa gimnazjalistów i innych parafian na Jasną Górę i do Gidli z ks. Prefektem.

14.04.2012 - odebrano obraz bł. Ks. Jerzego Popiełuszki do ołtarza w kościele. Autorem jest malarz z Płocka p. Marcin Jelec.

28.04.2012 - zakończono pracę przy odnawianiu żyrandoli w kościele, którą wykonała firma z Nasielska.

28.04.2012 - przed dróżką różańcową w ogrodzie parafialnym zamontowano tablicę informacyjną.

01.05.2012 - dziś milion Filipińczyków modli się na różańcu za naszą Ojczyznę. W łączności z nimi zebraliśmy się w świątyni o godz. 9.30 na modlitwę różańcową, którą poprowadziło KŻR p.w. M.B. Fatimskiej z Obręba.

05.05.2012 - w zakrystii zamontowano nową kredencję - szafę na paramenty liturgiczne wykonaną przez stolarza p. Michała Rakowskiego.

05.05.2012 - na potrzeby ogrodu parafialnego p. Kazimierz Kosewski wykonał bezinteresownie 8 ławek ogrodowych.

06.05.2012 - ks. Bp Roman Marcinkowski na Mszy św. o godz. 17.00 udzielił sakramentu bierzmowania 97 osobom, a także poświęcił nowy boczny ołtarz bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

19.05.2012 - odnowiono główną kruchtę kościoła.

20.05.2012 - 38 dzieci przystąpiło na sumie do I Komunii św.

24.05.2012 - odnowiono boczną kruchtę kościoła.

28.05.2012 - parafialny dzień chorego.

30.05.2012 - mycie dużych okien w kościele i malowanie parapetów.

02.06.2012 - zakończono prace przy uszczelnianiu fugi parkanu kościelnego.

03.06.2012 - uroczystość II Komunii św., do której przystąpiło 39 dzieci.

13.06.2012 - oczyszczanie z suchych gałęzi pięciu drzew (jesionów) przy kościele.

24.06.2012 - odpust parafialny, kaznodzieją był ks. Roman Bagiński, dyrektor wydziału duszpasterskiego w Kurii Płockiej. Po wieczorowej Mszy św. w altance odbyło się spotkanie z Ks. Dyrektorem dla wszystkich chętnych.

30.06.2012 - odnowiono okucia oraz drzewce proporców i chorągwi procesyjnych.

30.06.2012 - gościliśmy pieszych pielgrzymów z Łomianek do Gietrzwałdu.

28.07.2012 - odnowiono pomieszczenie pod chórem.

01.08.2012 - zakupiono nową komodę do zakrystii.

15.08.2012 - pracę w naszej parafii na stanowisku organisty rozpoczyna p. Borys Piotrowski pochodzący z Płońska.

17.08.2012 - zakończono pracę przy uszczelnianiu fugi w fundamencie kościoła parafialnego.

19.08.2012 - pożegnanie ks. Marcina Zboińskiego, naszego Prefekta,po dwóch latach pracy w naszej parafii. Ks. Marcin podejmie pracę w parafii w Rościszewie.

26.08.2012 - odpust na uroczystość M.B. Częstochowskiej i dożynki parafialne na Mszy św. w kaplicy w Kołozębiu o godz. 10.30. Kaznodzieją był ks. Jacek Prusiński.

26.08.2012 - przywitanie nowego Prefekta ks. Marcina Stankiewicza. Ks. Marcin wcześniej pracował w Modlinie i Rogowie.

31.08.2012 - parafialna pielgrzymka autokarowa do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczka Warmińskiego.

31.08.2012 - po dwóch latach zakończył pracę w naszej parafii dojeżdżający organista p. Stanisław Stawicki z Andzina z parafii Cieksyn.

01.09.2012 - rozdano 28 plecaków z przyborami szkolnymi dla dzieci z biednych rodzin. Tę charytatywną pomoc zorganizowali członkowie Akcji Katolickiej.

01.09.2012 - do ostatniej ławki w kościele została przymocowana skrzynka na intencje modlitewne, które będą wyjmowane w każdy piątek i czytane w czasie Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.

06.09.2012 - zakupiono nowych 7 ornatów.

12.09.2012 - zakupiono siedmiometrową, trzyczęściową drabinę do kaplicy.

15.09.2012 - odnowiono pierwszą chorągiew procesyjną poświęconą Chrystusowi Królowi. Chorągwie i proporce procesyjne odnawia p. Alina Kamińska z Sochocina.

16.09.2012 - odpust parafialny na uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego - kazania głosił ks. prałat Józef Śliwka, emerytowany proboszcz parafii w Makowie Mazowieckim. W tym dniu w ogrodzie parafialnym Wydział Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie przeprowadził akcję prozdrowotną. Z badań i pouczeń profilaktycznych skorzystało wiele osób.

28.09.2012 - odnowiono chorągiew procesyjną Matki Bożej Królowej Polski.

06.10.2012 - do Smardzewa udało się około 100 członków KŻR na ogólnodiecezjalne spotkanie, któremu przewodniczył ks. Bp Piotr Libera.

07.10.2012 - w związku z rozpoczynającym się 10.10.2012 Rokiem Wiary w naszej parafii ukazało się okolicznościowe pismo „Głos Jana Chrzciciela”, które zostało dostarczone do każdego domu w parafii. Nad bramą prowadzącą do kościoła umieszczono okolicznościowy baner.

14.10.2012 - w naszej diecezji rozpoczął się uroczyście Rok Wiary oraz XLIII Synod Diecezji Płockiej. Biskup wydał specjalne dekrety inauguracyjne. W tym dniu każdy obecny na liturgii w naszym kościele otrzymał obrazek z Chrystusem Panem dziejów (Pantokratorem) i mszalnym wyznaniem wiary.

W czasie wszystkich Mszy św. na skrzypcach grała p. Jolanta.

01.11.2012 - kazania w dzisiejszą uroczystość głosił ks. Prof. Andrzej Kobyliński.

07.11.2012 - został odnowiony proporzec procesyjny św. Piusa X.

11.11.2012 - narodowe święto odzyskania niepodległości - w naszym kościele Msza św. w intencji Ojczyzny. Jednocześnie jest to dzień solidarności z Kościołem prześladowanym za wiarę. W 2012 r. zamordowano na świecie105 tysięcy chrześcijan.

W tym dniu także obchodził swe imieniny ks. Prefekt Marcin. Parafianie okazali mu pamięć i serdeczność.

19.11.2012 - w salce odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego. Obecne były 24 osoby. Sekretarzem Zespołu została p. Dorota Goździewska.

22.11.2012 - z racji liturgicznego wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, w czasie Mszy wieczorowej zaśpiewały chór i schola.

25.11.2012 - decyzją ks. Bpa Piotra Libery ks. Marcin Stankiewicz został skierowany na pobyt i pracę w klasztorze do 30 czerwca 2013 roku.

01.12.2012 - pracę wikariusza w naszej parafii podjął ks. Mateusz Molak dotychczasowy wikariusz u św. Tekli w Ciechanowie, pochodzący z parafii Ciachcin.

03.12.2012 - po zmianie wikariuszy zostały zakupione nowe meble do wikariatu.

05.12.2012 - odnowiono proporzec procesyjny Królowej Różańca Świętego.

06.12.2012 - zmieniono oświetlenie w prezbiterium kaplicy.

07.12.2012 - ze względu na Rok Wiary Akcja Katolicka podjęła modlitwę w każdy piątek adwentu za parlamentarzystów i pracowników samorządowych.

09-11.12.2012 - rekolekcje adwentowe w naszej parafii poprowadził ks. Tomasz Opaliński z Płocka, dyrektor Katolickiego Radia Płock i prof. WSD.

16.12.2012 - po próbie profanacji cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze przez całą niedzielę trwały modlitwy wynagradzające.

21.12.2012 - akupiono pięć nowych stojaków na choinki w kościele.

22.12.2012 - odnowiono złoconą puszkę do przechowywania Komunii św.

31.12.2012 - w roku 2012 odbyło się 19 ślubów, 36 chrztów, 49 pogrzebów.