Kronika parafialna

Parafia św. Jana Chrzciciela w Sochocinie

Rok 2010

01.01.2010 - ks. Piotr Grzywaczewski przez cały dzień głosił kazania, chodził też do chorych i spowiadał, gdyż był to również pierwszy piątek miesiąca.

11.01.2010 - o godz. 10.00 w kościele została odprawiona Msza św. dla naszego Gimnazjum i zaproszonych przez szkołę gości z różnych stron Polski zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi; przewodniczył i głosił słowo Boże ks. Dziekan Mirosław Tabaka.

14.01.2010 - Ksiądz Dziekan w ciężkim stanie został odwieziony do szpitala w Warszawie na Bielanach i zoperowany z powodu krwiaka w mózgu.

23.01.2010 - w konkursie biblijnym dla gimnazjalistów na etapie dekanalnym uczniowie z naszej szkoły zajęli dwa pierwsze miejsca i przeszli do następnego etapu: Anna Sobczyńska z klasy Ia i Paulina Sokołowska z klasy III.

04.02.2010 - o godz. 21.00 w szpitalu przy ul. Wolskiej w Warszawie odszedł do wieczności ks. Mirosław Tabaka, Dziekan naszego dekanatu, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku.

Zmarł w 55 roku życia i 29 roku kapłaństwa.

08.02.2010 - o godz. 10.00 odbył się pogrzeb ks. Dziekana w Płońsku, Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Biskup Piotr Libera. O godz. 15.00 Msza św. i wyprowadzenie na cmentarz w Baranowie, rodzinnej parafii Ks. Dziekana. Przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Biskup Roman Marcinkowski.

28.02.2010 - przez całą niedzielę pomagał i głosił kazania o. Ryszard Stolarczyk OCD.

7-9.03.2010 - rekolekcje wielkopostne poprowadził o. Benedykt Belgrał OCD, przeor w klasztorze w Wadowicach.

13.03.2010 - zakupiono nowe materace na ławki w kościele, stare zostały umieszczone na ławkach w kaplicy.

28.03.2010 - Niedziela Palmowa - chór parafialny na Mszach św. o godz. 9.00 i 12.00 śpiewał Mękę Pańską.

30.03.2010 - spotkanie Parafialnej Rady Gospodarczej.

10.04.2010 - katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w drodze na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej na obywatelach polskich - zginęli wszyscy pasażerowie samolotu. Przyczyny katastrofy nie są znane. Żałoba w całej Polsce, także w naszej parafii.

13.04.2010 - początek remontu organów. Remont prowadzi firma p. Tomasza Nagalskiego z Warszawy.

15.04.2010 - klasy III Gimnazjum z ks. Prefektem i wychowawcami ze szkoły udały się z pielgrzymką na Jasna Górę.

24.04.2010 - o godz. 17.00 bierzmowanie, celebrował ks. prof. Wojciech Góralski.

10-12.05.2010 - wielkie sprzątanie kościoła, czyszczenie sufitu i ścian za pomocą elektrycznego wysięgnika sprowadzonego z Mławy oraz mycie ławek, boazerii i całej podłogi - w kościele zajaśniało. Bezinteresownie, z miłości do Domu Bożego do pracy przyszło ok. 50 osób.

13.05.2010 - nabożeństwo fatimskie w kaplicy.

15.05.2010 - założono nową dębową podłogę na chórze.

16.05.2010 - 42 dzieci przystąpiło podczas sumy do I Komunii św.

16.05.2010 - pierwszy dzień, od kiedy przestał grać w kościele pan organista Zdzisław Wrzesiński i udał się do szpitala, chory na raka trzustki.

18.05.2010 - remont kanalizacji w budynku parafialnym – organistówce.

23.05.2010 - piesza pielgrzymka do Smardzewa na odpust.

24.05.2010 - Parafialny Dzień Chorego: wiele osób uczestniczyło we Mszy św. i przyjęło sakrament chorych.

27.05.2010 - o godz. 10.00 Mszy św. z okazji 20-lecia Samorządu przewodniczył ks. Dziekan Zbigniew Sajewski.

30.05.2010 - 58 dzieci przystąpiło podczas sumy do II Komunii św.

30.05.2010 – mieszkańcy wielu rejonów Polski cierpią z powodu powodzi, także w dekanacie gąbińskim; zebraliśmy do puszek ofiary dla powodzian (3010 zł)i zawieźliśmy do Caritas transport ubrań dla poszkodowanych.

02.06.2010 - zakończono prace przy budowie parkanu przy cmentarzu cholerycznym na ul. Sienkiewicza oraz prace związane z odnowieniem krzyża i obudowie jego cokołu.

03.06.2010 – w tym roku trasa procesji Bożego Ciała jest zmieniona z powodu prac ziemne na Rynku.

06.06.2010 - beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie - ks. Proboszcz z grupą chętnych parafian wyjechał autokarem na uroczystość, ks. Jarosław Kwiatkowski zastępował ks. Proboszcza w parafii w obowiązkach niedzielnych.

13.06.2010 - gościliśmy w parafii siostrę Honoratę ze Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Siostra mówiła o domu dla bezdomnych dzieci i zbierała ofiary na jego wykończenie.

13.06.2010 - nabożeństwo fatimskie w kaplicy.

18-19.06.2010 - pielgrzymka autokarowa do Częstochowy, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnik i Krakowa razem z parafianami z Ciechanowa. Pojechał ks. Proboszcz i ks. Jan Jóźwiak.

22.06.2010 - małżeństwo z naszej parafii zakupiło do kościoła stojący zegar z mechanizmem firmy Kenigier, stary zegar został przeniesiony na plebanię.

24.06.2010 - odpust na św. Jana Chrzciciela, kazania głosił ks. Grzegorz Mierzejewski, były misjonarz w Peru, a obecnie pracownik Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

Po Mszy św. o godz. 17.00 odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z misjonarzem.

25.06.2010 - przy parkanie kościelnym posadziliśmy 4 drzewa ofiarowane przez p. Pawła Sawickiego z Gromadzyna.

29.06.2010 - gościliśmy na noc pielgrzymów zmierzających z Łomianek do Gietrzwałdu, tylko 2 rodziny i plebania przyjęły pielgrzymów, zaś pozostałych przyjął z konieczności GOK.

29.06.2010 - odbiór organów przez specjalną komisję po ich remoncie. Organy mają 79 lat, zostały sprowadzone dzięki staraniom ks. Proboszcza Jana Nadratowskiego w 1931 r. Jest to instrument 16-głosowy wykonany przez firmę Braci Rieger.

11.07.2010 - ks. Jarosław Kwiatkowski głosił kazania całą niedzielę oraz w następne niedziele wakacyjne.

31.07.2010 – w nocy zmarł nasz organista p. Zdzisław Wrzesiński. Urodził się i wychował w Złotopolicach w parafii Kamienica. Żył 67 lat, przez 48 lat pracował w różnych parafiach jako organista.

W naszej Parafii pracował ponad 6 lat. W maju, gdy nasiliła się choroba, przestał grać. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 sierpnia o godz. 11.00, a następnie ciało przewieziono na cmentarz do Płońska.

Pogrzeb zgromadził wielu parafian i kapłanów. Mszy św. przewodniczył brat zmarłego, ks. Ireneusz Wrzesiński, a kazanie wygłosił ks. Proboszcz.

03.08.2010 - przyjęliśmy na nocleg pielgrzymów z Warmii zmierzających na Jasną Górę.

07.08.2010 - rodzina zmarłego Organisty przekazała w darze dla kaplicy organy elektroniczne wraz ze sprzętem nagłaśniającym.

15.08.2010 - nasza parafianka Urszula Kozłowska po 4 latach pobytu w Zakonie Sióstr Nazaretanek złożyła pierwsze śluby czasowe i została skierowana do pracy w Zakopanem.

18.08.2010 - renowacja Krzyża Misyjnego; wykonawcą jest stolarz p. Michał Rakowski.

21.08.2010 - zakończono renowację i złocenie ambony oraz złocenie tabernakulum; wykonawczynią prac była p. Małgorzata Zielińska z Warszawy.

22.08.2010 - pożegnanie wikariusza ks. Rafała Kabelisa, który został skierowany do pracy w parafii Świętej Trójcy w Rypinie.

26.08.2010 - odpust w kaplicy - Mszę św. odprawił i głosił kazanie ks. Remigiusz Sęderski pochodzący z Halinina w naszej parafii.

29.08.2010 - powitaliśmy nowego wikariusza, ks. Marcina Zboińskiego, neoprezbitera pochodzącego z parafii Poniatowo.

29.08.2010 - dożynki parafialne.

01.09.2010 - zatrudniono na próbę nowego organistę, p. Stanisława Stawickiego z Andzina z parafii Cieksyn; ma 49 lat, jest żonaty, ma 2 dzieci.

01.09.2010 - wykonano obrazki i foldery na jubileusz 625-lecia naszej parafii.

18.09.2010 - pielgrzymka autokarowa dzieci do Rostkowa.

16.10.2010 - położono 135 m2 chodnika na cmentarzu parafialnym.

18.11.2010 - wykonano nową piętrową dębową szafę do zakrystii przeznaczoną na szaty liturgiczne.

19.09.2010 - Jubileusz Parafii - 625 lat, kazania głosił ks. Stefan Cegłowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego. Przeprowadziliśmy także konkurs o Krzyżu Św.

05.10.2010 - wymieniono rozdzielnię elektryczną w zakrystii; pracę bezinteresownie wykonali panowie Grzegorz Kowalski i Teodor Gzowski, nasi nadzwyczajni szafarze Eucharystii.

09.10.2010 - zjazd KŻR w Smardzewie.

10.10.2010 - kazania całą niedzielę głosił o. Ryszard Stolarczyk OCD.

13.10.2010 - ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie w kaplicy.

16.10.2010 - pielgrzymka autokarowa do Lichenia i na miejsce męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

23.10.2010 - podpisanie umowy o pracę na stanowisku organisty z p. Stanisławem Stawickim do czerwca 2011 r.

29.10.2010 - Msza św. w intencji ofiar z Katynia, Charkowa i Tweru; uczestniczyli uczniowie i pedagodzy z naszej szkoły. Poświęcono także dęby upamiętniające szczególnie naszego ziomka z Kołozębia Tadeusza Tobolskiego, aspiranta Policji Państwowej.

01.11.2010 - kazania głosił ks. Jacek Prusiński.

19.11.2010 - ks. Proboszcz i kilkoro parafian udało się z pielgrzymką do Fatimy. Pielgrzymi w darze zakupili ornat przedstawiający Maryję i Dzieci Fatimskie.

21.11.2010 - kazania głosił ks. Jarosław Kamiński, pracownik Kurii w Płocku.

05.12.2010 - rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które poprowadził ks. Andrzej Janicki, pracownik Sądu Biskupiego w Płocku.

13.12.2010 - wymiana oświetlenia głównego ołtarza w kościele.

24.12.2010 - przed pasterką wystawiono w kościele jasełka przygotowane przez naszą młodzież i opiekunów.

31.12.2010 - w roku 2010: ochrzczonych - 48 osób, zaślubionych - 20 par, zmarłych - 43 osoby.