Kronika parafialna

Parafia św. Jana Chrzciciela w Sochocinie

Rok 2009

12.01.2009 - zmarła matka ks. Prefekta, Ewa Paradowska, zamieszkała w Borowie parafia Rogowo, miała 50 lat. 16 stycznia na pogrzeb pojechali autokarem przedstawiciele Parafii z ks. Proboszczem.

01.02.2009 - całą niedzielę kazania głosił ks. Jarosław Kwiatkowski.

15.02.2009 - od dzisiaj zamiast "Niedzieli" otrzymujemy "Gościa Niedzielnego".

16.02.2009 - zakupiono dwa nowe lichtarze do asysty procesyjnej oraz fioletową kapę na pogrzeby.

02-10.03.2009 - ks. Proboszcz z grupą parafian był na pielgrzymce w Ziemi Świętej. Piel-grzymi modlili się za całą Parafię i zakupili figurę Dzieciątka Jezus do żłóbka do szopki bożonarodzeniowej.

p>08.03.2009 - całą niedzielę głosił kazania ks. Rafał Grzelczyk.

15-17.03.2009 - rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Jan Jóźwiak, proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej.

26.03.2009 - zakupiono welon do monstrancji.

31.03.2009 - zainstalowano nagłośnienie na zewnątrz kościoła (5 głośników) i zakupiono mikrofon dla organisty.

02.04.2009 - o godz. 20.30 rozpoczęło się czuwanie modlitewne w 4 rocznicę śmierci Jana Pawła II.

03.04.2009 - Droga Krzyżowa ulicami Sochocina.

04.04.2009 - nasi ministranci w rozgrywkach w piłkę nożną w dekanacie zajęli I miejsce.

04.04.2009 - przy kaplicy w Kołozębiu posadzono 26 drzew.

05.04.2009 - Niedziela Palmowa - w Płocku Spotkanie Młodych z Księdzem Biskupem. Z na-szej parafii pojechał autokar młodzieży z ks. Prefektem.

08.04.2009 - zakupiono nowy uchwyt do sygnaturki.

24.04.2009 - zakupiono komplet lekcjonarzy i ambonkę, przy której wierni pod chórem mogą czytać Słowo Boże z danego dnia.

24.04.2009 - zakupiono banner ze św. Florianem.

25.04.2009 - Niedziela biblijna - kazania głosił ks. Jarosław Kwiatkowski, odpowiedzialny w diecezji płockiej za Dzieło Biblijne (moderator Dzieła Biblijnego).

30.04.2009 - zakończono malowanie parkanu za stodołą i przy plebanii.

30.04.2009 - wstawiono dwa okna w większej salce.

07.05.2009 - rozpoczęto prace przy czyszczeniu i malowaniu parkanu cmentarnego. Łącznie parkan ma około 850 m długości (217 przęseł, 3 bramy i 4 furtki). Pracują trzy osoby zatrud-nione oraz chętne osoby z poszczególnych ulic i wiosek.

09.05.2009 - w Gromadzynie w miejscu dawnego kościoła o godz. 15.00 Msza św. i nabożeń-stwo majowe.

17.05.2009 - 51 dzieci na sumie przystąpiło do I Komunii Świętej.

24.05.2009 - 37 dzieci przystąpiło na sumie do II Komunii Świętej.

24.05.2009 - ks. Proboszcz zaprosił wszystkich Parafian do przeżywania z nim jubileuszu 25-lecia kapłaństwa. Z tej okazji złożył dar dla Parafii - kielich do Komunii św. pod dwiema po-staciami.

31.05.2009 - Zesłanie Ducha Świętego - piesza pielgrzymka do Smardzewa na sumę odpusto-wą.

01.06.2009 - Parafialny Dzień Chorego - o godz. 9.00 Msza św. z sakramentem chorych.

01.06.2009 - około 50 dzieci, które brały udział w nabożeństwach drogi krzyżowej i majowym, zebrało się w ogrodzie parafialnym na wspólną zabawę i grillowanie.

07.06.2009 - ks. Proboszcz (25-lecie) oraz ks. Kazimierz Roman (50-lecie) i ks. Remigiusz Senderski (50-lecie) o godz. 17.00 odprawili Mszę św. dziękczynną za dar kapłaństwa, a po Mszy św. w ogrodzie parafialnym odbył się poczęstunek dla wszystkich Parafian.

08.06.2009 - zakupiono figurę św. Jana Chrzciciela, która będzie umieszczona w grocie w Kołozębiu przy kaplicy

11.06.2009 - Boże Ciało - kazania głosił o. Ryszard Stolarczyk OCD.

12.06.2009 - zakończono pracę przy czyszczeniu i malowaniu parkanu cmentarnego.

14.06.2009 - całą niedzielę kazania głosił ks. Andrzej Janicki, notariusz Sądu Biskupiego w Płocku.

16.06.2009 - renowacja obrazu Najświętszej Marii Panny Bolesnej znajdującego się w zakrystii.

19.06.2009 - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - Benedykt XVI Nieszporami roz-począł Rok Kapłański.

22.06.2009 - pielgrzymka autokarowa z ks. Proboszczem do Niepokalanowa, Czerwińska i Ra-dzymina do świątyni jubileuszowej na Rok św. Pawła.

23.06.2009 - zakupiono nowy wzmacniacz i dwa mikrofony bezprzewodowe.

23.06.2009 - zakończono budowę groty dla figury św. Jana Chrzciciela w Kołozębiu.

24.06.2009 - odpust parafialny - kazania głosił ks. dr Ryszard Kolczyński, pracownik Niż-szego Seminarium Duchownego w Sikorzu.

25.06.2009 – podczas spotkania Parafialnej Rady Gospodarczej zostali przyjęci nowi członkowie: p. Dorota Dolińska z Niewikli, p. Bogusława Święcka z Gromadzyna, p. Teresa Tundys z Sochocina.

28.06.2009 - przez całą niedzielę pomagał i głosił kazania ks. Ryszard Kolczyński. Ks. Prefekt prowadził rekolekcje oazowe dla młodzieży.

28.06.2009 - około 60 osób w pielgrzymce pieszej z Łomianek do Gietrzwałdu zatrzymało się na nocleg w naszej parafii. Wieczorem odbył się Apel, a rano - Msza św. z pielgrzymami.

02.07.2009 - zakupiono dwa klęczniki do ślubów.

05.07.2009 - ks. Jarosław Kwiatkowski całą niedzielę głosił kazania i zastępował ks. Prefekta.

11.07.2009 – ukończono budowę groty św. Jana Chrzciciela w Kołozębiu, która będzie poświęcona w czasie odpustu na święto MB Częstochowskiej.

12.07.2009 - ks. Jarosław Kwiatkowski całą niedzielę głosił kazania i zastępował ks. Prefekta.

19.07.2009 - ks. Jarosław Kwiatkowski całą niedzielę głosił kazania i zastępował ks. Prefekta.

19.07.2009 - w kościele w Sochocinie wystawiono figurę MB Fatimskiej, która jest darem do kaplicy.

25.07.2009 - p. Jan Dołęgowski wykonał feretron do figury MB Fatimskiej.

26.07.2009 - ks. Jarosław Kwiatkowski całą niedzielę głosił kazania i zastępował ks. Prefekta.

01.08.2009 - początek malowania zakrystii i bocznej kruchty. Trwa praca przy budowie grobowca śp. ks. Wincentego Helenowskiego oraz remont i odnawianie budynku gospodarczego (czyszczenie i malowanie dachu oraz uzupełnianie i malowanie ścian).

13.08.2009 - pierwsze nabożeństwo fatimskie w kaplicy poprzedzone uroczystym przewiezieniem figury Matki Bożej w specjalnie przygotowanym samochodzie w korowodzie ponad 20 pojazdów. Kaplica nie pomieściła wszystkich przybyłych na nabożeństwo.

20.08.2009 - zakupiono ornat maryjny i welon do kaplicy.

20.08.2009 - zainstalowano trzy głośniki zewnętrzne na kaplicy.

23.08.2009 - pożegnanie ks. Prefekta Wojciecha Paradowskiego, który przeszedł do parafii Płock-Radziwie.

25.08.2009 - w wigilię odpustu różaniec i Apel w kaplicy.

26.08.2009 - odpust w kaplicy na święto MB Częstochowskiej. Odprawiał Mszę św. i kazanie wygłosił ks. Robert Kępczyński, nasz poprzedni prefekt. Przyjechał z zespołem muzycznym, który po Mszy św. dał występ przed kaplicą.

Poświęcono grotę św. Jana Chrzciciela.

30.08.2009 - przywitanie nowego ks. Prefekta Rafała Kabelisa, neoprezbitera pochodzącego z Przasnysza.

30.08.2009 - dożynki parafialne; przyniesiono 16 wieńców i koszy dożynkowych.

11.09.2009 - zakończono remont kuchni na plebanii.

13.09.2009 - przez całą niedzielę pomagał i głosił kazania ks. Jarosław Kwiatkowski.

14.09.2009 - rozpoczęto malowanie chóru - to pierwszy krok do remontu organów planowanego na przyszły rok.

20.09.2009 - odpust na Podwyższenie Krzyża Świętego - kaznodzieją był, a także przewodniczył sumie ks. Tomasz Lewicki, wicerektor WSD w Płocku. O godz. 18.00 odbyło się spotkanie młodzieży z ks. Prefektem w ogrodzie parafialnym.

26.09.2009 - ukończono budowę grobowca śp. ks. Wincentego Helenowskiego. Pracę wykonała firma p. Grzegorza Zagórskiego z Ojrzenia.

27.09.2009 - całą niedzielę kazania głosił o. Ryszard Stolarczyk OCD.

03.10.2009 - oddano do renowacji krzyż i cokół z cmentarza cholerycznego.

10.10.2009 - 20 osób wzięło udział w sadzeniu drzew na cmentarzu cholerycznym. Działka liczy 27 arów, posadzono około 400 drzew różnych gatunków.

25.10.2009 - niedziela powołań kapłańskich – przez całą niedzielę gościliśmy trzech kleryków z opiekunem z WSD w Płocku.

01.11.2009 - Uroczystość Wszystkich Świętych – o godz. 11.00 Msza św. na cmentarzu, przewodniczył i kazanie głosił ks. Andrzej Kobyliński z Płocka.

07.11.2009 - dzieci uczestniczące w październikowych modlitwach różańcowych udały się wraz ks. Proboszczem i Katechetkami autokarem do Rostkowa i Przasnysza.

12.11.2009 - złotnik z Warszawy pozłocił dwie płaskorzeźby zamieszczone w głównym ołtarzu po obydwu stronach tabernakulum.

22.11.2009 – przez całą niedzielę kazania głosił ks. Jarosław Kwiatkowski.

22-28.11.2009 - ks. Proboszcz z parafianami i Proboszczem parafii MB Fatimskiej w Ciechanowie udali się samolotem z pielgrzymką do Rzymu. Pielgrzymi ufundowali dla naszej Parafii trzy pateny.

29.11.2009 - gościliśmy 4 Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

6-8.12.2009 - rekolekcje adwentowe poprowadził ks. Piotr Grzywaczewski, prefekt WSD w Płocku.

22.12.2009 - spotkanie Parafialnej Rady Gospodarczej.

31.12.2009 - w roku 2009: ochrzczonych - 43 osoby, zaślubionych - 27 par, zmarłych - 37 osób.