Kronika parafialna

Parafia św. Jana Chrzciciela w Sochocinie

Rok 2008

01.01.2008 - w roku 2007: ochrzczonych - 39 dzieci, zaślubionych - 25 par zmarłych - 53 osoby, w tym 6 spoza parafii

01.01.2008 - w roku 2007: ochrzczonych - 39 dzieci, zaślubionych - 25 par,Z marłych - 53 osoby, w tym 6 spoza parafii.

03.02.2008 - całą niedzielę głosił kazania nasz gość, ks. Jarosław Tomaszewski, pracujący obecnie w Dublinie; - ks. Proboszcz z przedstawicielami parafian (4 osoby) pojechał odprawić Mszę św. telewizyjną do Sanktuarium w Łagiewnikach.

04.02.2008 - na plebanii rozpoczęły się prace remontowe. Jeden pokój na parterze zostanie zamieniony na kancelarię, a obecna kancelaria będzie poczekalnią. Na piętrze powstanie nowy wikariat, a mieszkanie Proboszcza będzie się mieściło na obecnym wikariacie.

08.02.2008 - była próba włamania do kaplicy w Kołozębiu. Zniszczono zamek w głównych drzwiach i uszkodzono drewno. Szkody bezinteresownie naprawił p. Piotr Tobolski.

08.02.2008 - na wniosek Parafii po dokonaniu ekspertyzy konserwatorskiej nasze organy decyzją konserwatora zabytków zostały wpisane do rejestru zabytków.

17.02.2008 - po Mszach św. rozprowadzano tomik poezji ks. Leszka Smolińskiego.

24-26.02.2008 - rekolekcje wielkopostne prowadził ks. dr Mirosław Milewski pracujący w Płocku jako dyrektor filii UKSW.

04.03.2008 - zmarł śp. Tadeusz Stolarczyk, ojciec ks. Proboszcza, mieszkający w Zakrzewie w parafii św. brata Alberta w Makowie Mazowieckim. Na pogrzeb pojechali dwoma autokarami nasi parafianie, w tym orkiestra oraz przedstawiciele różnych grup parafialnych, gminy i szkoły.

15.03.2008 - ukończono trzy bramy w Kołozębiu.

16.03.2008 - Niedziela Palmowa - Chór wykonał Pasję na Mszy św. o godz. 9.00 i 12.00.

16.03.2008 - młodzież z naszej Parafii wraz ks. Prefektem pojechała do Płocka na Diecezjalny Dzień Młodzieży.

29.03.2008 - zakupiono aluminiową drabinę do kaplicy w Kołozębiu.

30.03.2008 - całą niedzielę kazania głosił dk. Jacek Prusiński. Po każdej Mszy św. Parafianie w akcie oddania powierzali się Bożemu miłosierdziu.

31.03.2008 - zakupiono materiał na dwa obrusy na boczne ołtarze. Obrusy uszyła bezinteresownie p. Halina Niedzielska.

02.04.2008 - o godz. 20.30 rozpoczęło się czuwanie modlitewne w 3 rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

02.04.2008 - III klasy Gimnazjum z ks. Prefektem i Wychowawcami udały się z pielgrzymką na Jasną Górę.

08.04.2008 - przykryto blachą dach kapliczki w Gromadzynie.

26.04.2008 - zakupiono kosiarkę samojezdną do koszenia trawników przy kościele i w ogrodzie parafialnym.

05.05.2008 - nowa szafa do zakrystii w Kołozębiu - wykonał Jan Dołęgowski

06.05.2008 - wizytacja kanoniczna Parafii dokonana przez Biskupa Romana Marcinkow-skiego oraz sakrament bierzmowania dla III klas Gimnazjum.

07.05.2008 - Firma p. Tomasza Beski z Warszawy rozpoczęła prace remontowe na dachu kościoła. Otrzymaliśmy na nie z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 20 tys. zł. Praca polega na czyszczeniu, odtłuszczaniu i dwukrotnym malowaniu blachy oraz na uszczelnianiu dachu.

10.05.2008 - o godz. 15.00 w Gromadzynie Msza św. i nabożeństwo majowe w miejscu dawnego kościoła.

18.05.2008 - podczas sumy 58 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

22.05.2008 - Boże Ciało i początek oktawy.

25.05.2008 - całą niedzielę głosił kazania ks. Rafał Krawczyk, proboszcz w Tule w Rosji. ks. Wojciech wraz z nauczycielami w Wilnie.

01.06.2008 - 51 dzieci przeżywało swą uroczystość II Komunii św. - Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego; - I Dzień Dziękczynienia.

08.06.2008 - o godz. 16.00 rozpoczęło się spotkanie Akcji Katolickiej, na które przybył Za-rząd Akcji z Płocka oraz niektórzy przedstawiciele z dekanatu płońskiego.

12.06.2008 - w Płocku rozpoczęto centralne obchody Roku Jubileuszowego ku czci bł. Bp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego.

14.06.2008 - w katedrze płockiej o godz. 11.00 święcenia kapłańskie przyjęło 5 diakonów, a wśród nich nasz parafianin, ks. Jacek Prusiński.

15.06.2008 - o godz. 12.00 w naszej świątyni ks. Jacek odprawił Mszę św. prymicyjną.

20.06.2008 - zakupiono dywan do prezbiterium pod ołtarz. Ofiarę 800 zł. na dywan złożyło Koło Żywego Różańca p.w. Św. Józefa.

22.06.2008 - całą niedzielę głosił kazania ks. Krzysztof Nowak, który od roku pracuje w U-SA.

23.06.2008 - zakończono remont organistówki: czyszczenie, odtłuszczanie i malowanie dachu farbą stalochron - PILAK kolor popielaty, przygotowanie i malowanie zewnętrznych ścian i fundamentu, wymiana dwóch okien od ul. Rynek w mieszkaniu organisty.

24.06.2008 - Odpust św. Jana Chrzciciela - kazania głosił ks. Tomasz Opaliński, wykładow-ca homiletyki w WSD w Płocku, redaktor płockiej edycji "Niedzieli", poeta. O godz. 18.00 w altance odbył się jego wieczór poetycki. Można było również nabyć tomik poezji ks. Tomasza.

28.06.2008 - przybyła do nas na nocleg pielgrzymka piesza z Łomianek do Gietrzwałdu. Pielgrzymi spali w trzech domach prywatnych, dwóch salkach parafialnych, w GOK-u i na plebanii.

29.06.2008 - rozpoczął się Rok Św. Pawła Apostoła ogłoszony przez Benedykta XVI; - całą niedzielę kazania głosił ks. Jacek Prusiński.

06.07.2008 - całą niedzielę głosił kazania ks. Tomasz Wojtowicz. - ks. Proboszcz obchodził 50 urodziny.

09.07.2008 - w Kołozębiu przy kaplicy rozpoczęto remont starej zlewni, która obecnie jest tam budynkiem gospodarczym. Na remont składa się: założenie nowego dachu, wstawienie nowych okien i drzwi, nowa elewacja, nowe schody wejściowe oraz urządzenie z tyłu nowej ubikacji.

13.07.2008 - całą niedzielę pomagał i głosił kazania ks. Tomasz Wojtowicz.

20.07.2008 - całą niedzielę pomagał i głosił kazania ks. Jarosław Kwiatkowski, który w czerwcu wrócił ze studiów w Rzymie.

27.07.2008 - całą niedzielę pomagał i głosił kazania ks. Jarosław Kwiatkowski.

01.08.2008 - zakończono remont i malowanie dachu kościoła parafialnego. Historia dachu kościoła:

1954 r. - wymiana dachówki na wieży kościoła na blachę ocynkowaną miedziowaną mod-rym kamieniem;

1962 r. - wymiana dachówki na blachę ocynkowaną na całym dachu; w latach 80-tych i 90-tych dach (bez wieży) był odnawiany przez p. Siwka, a następnie przez p. Ryszarda Kalińskiego;

2008 r. - czyszczenie, uszczelnianie, odtłuszczanie i malowanie farbą stalochron - Pilak kolor popielaty przez firmę Denali-instal p. Tomasza Beśki z Warszawy.

03.08.2008 - gościliśmy w Parafii na nocleg pielgrzymów z Warmii.

05.08.2008 - parafialna pielgrzymka autokarowa do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczka Warmińskiego.

10.08.2008 - całą niedzielę pomagał i głosił kazania ks. Włodzimierz Piętka, który w czerwcu wrócił ze studiów dziennikarskich w Rzymie.

15.08.2008 - jak co roku pielgrzymowaliśmy pieszo do Smardzewa na odpust.

24.08.2008 - ks. Jacek Prusiński pomagał całą niedzielę, głosił kazania; został skierowany do pracy w Małej Wsi.

26.08.2008 -odpust w kaplicy: godz. 16.30 różaniec, godz. 17.00 Msza św. Kazanie głosił i odprawiał Mszę św. ks. Włodzimierz Piętka.

26.08.2008 - Koło Żywego Różańca w Kołozębiu ofiarowało dwa obrusy ołtarzowe dla ka-plicy.

31.08.2008 - podczas sumy świętowaliśmy dożynki parafialne.

01.09.2008 - Msza św. w kościele i kaplicy na rozpoczęcie roku szkolnego.

03.09.2008 - panowie z Biel swoim sprzętem usunęli śmieci gnilne na cmentarzu.

06.09.2008 - ks. Prefekt z młodzieżą udał się do Płocka na Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie.

14.09.2008 - odpust parafialny, kazania głosił oraz odprawił sumę ks. Jarosław Kwiatkowski.

18.09.2008 - animatorzy małych grup kandydatów do bierzmowania rozpoczęli kolejny rok swojej pracy.

20.09.2008 - ks. Prefekt i Katechetki z dziećmi udali się na pielgrzymkę diecezjalną do Rostkowa.

28.09.2008 - w Białymstoku delegat Ojca św., abp Angelo Amata, wyniósł na ołtarze nasze-go rodaka, ks. Michała Sopoćkę.

30.09.2008 - zakupiono zabawki ogrodowe do ogrodu parafialnego, które od razu z radością zostały przyjęte przez dzieci.

06.10.2008 - w kościele rozpoczęto prace montażowe nowego ogrzewania kwarcowo - halogenowego - 9 grzejników, szczególnie zaangażowani w prace są radni parafialni.

28.10.2008 - Dzień Papieski pod hasłem: "Jan Paweł II - wychowawca młodych".

18.10.2008 - wykonano brakującą część parkanu w Kołozębiu - ok. 20 m siatki.

19.10.2008 - po Mszy św. w kaplicy dzieci wykonały przygotowane z Katechetką przedstawienie poświęcone Janowi Pawłowi II.

25.10.2008 - w kaplicy zamontowano dwa grzejniki ze starego ogrzewania w kościele.

26.10.2008 - parafianie włączyli się w modlitwę za chrześcijan prześladowanych na świecie, zwłaszcza w Indiach i Iraku.

01.11.2008 - Uroczystość Wszystkich Świętych, o godz. 11.00 Msza św. na cmentarzu przy pięknej pogodzie. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Andrzej Kobyliński, wykładowca filozofii.

13.11.2008 - chętni parafianie pojechali autokarem do kina w Płońsku na film o Janie Pawle II pt. "Świadectwo".

14-15.11.2008 - oazowa młodzież z naszej parafii i młodzież z Płocka, która przyjechała do nas z ks. Robertem Kępczyńskim, odbyła dwudniowe rekolekcje.

30.11.2008 - rozpoczął się adwent oraz nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem: "Otoczmy troską życie"; - ogłoszono wśród uczniów konkurs na najładniejszą szopkę i Zapowiedziano nagrody.

06.12.2008 - wymieniono oświetlenie w części prezbiterium.

7-9.12.2008 - rekolekcje adwentowe prowadził ks. Rafał Grzelczyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży, pracownik Kurii Diecezjalnej w Płocku.

22.12.2008 - spotkanie Parafialnej Rady Gospodarczej z ks. Proboszczem.

23.12.2008 - spotkanie opłatkowe ks. Prefekta z grupami młodzieżowymi.

29.12.2008 - rozpoczęły się wizyty duszpasterskie - kolęda.

31.12.2008 - w roku 2008 było ochrzczonych 46 osób, zaślubionych - 26 par, zmarłych - 50 osób.