Kronika parafialna

Parafia św. Jana Chrzciciela w Sochocinie

Rok 2007

01.01.2007 - w 2006 było ochrzczonych 39 dzieci, zaślubionych - 8 par, zmarłych - 57 osób.

01.01.2007 - cały dzień kazania głosił ks. Tomasz Wójtowicz z Płocka

08.01.2007 - Kolegium Konsultorów Diecezji Płockiej wybrało ks. Bpa Romana Marcinkowskiego na Administratora Diecezji Płockiej po odejściu ks. Bpa Stanisława Wielgusa

14.01.2007 - cały dzień kazania głosił o Ryszard Stolarczyk OCD

11.02.2007 - cały dzień kazania głosił ks. Marek Dzięgielewski – salezjanin pochodzący z Sochocina, obecnie pracujący z młodzieżą w Lutomiersku

23.02.2007 - zakupiono nowy rzutnik do kaplicy w Kołozębiu

09.03.2007 - Grupa Remontowo Budowlana wysypał destruktem asfaltowym drogę prowadzącą do nowej bramy cmentarza. Droga ta leży w pasie drogi krajowej i jest udostępniona na dojazd do cmentarza po zamknięciu bezpośredniego zjazdu do nowej bramy z drogi krajowej

11-14.03.2007 - rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Rafał Pabich, student psychologii na UKSW.

17.03.2007 - wewnątrz kościoła zainstalowano nowe parapety przy dużych oknach

25.03.2007 - cały dzień kazania głosił ks. Mirosław Danielski pracujący w Nowogrodzie w Rosji. Pochodzi z naszej diecezji. Zbierał ofiary na tacę na potrzeby swojej placówki w Rosji.

30.03.2007 - Droga Krzyżowa po ulicach Sochocina

01.04.2007 - Niedziela Palmowa - Chór wykonał Pasję na Mszy św. o godz. 9.00 i 12.00

01.04.2007 - w kaplicy po Mszy św. program słowno - muzyczny w rocznicę śmierci Jana Pawła II

02.04.2007 - o godz. 20.30 czuwanie modlitewne i Apel w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II

05.04.2007 - w katedrze płockiej bp. Roman Marcinkowski ustanowił dla naszej parafii 2 nadzwyczajnych świeckich szafarzy Eucharystii, Teodora Gzowskiego zamieszkałego w Rzach i Grzegorza Kowalskiego zamieszkałego w Żelechach

11.04.2007 - rozpoczęto prace przy układaniu chodnika na cmentarzu

13.04.2007 - na cmentarzu ustawiono silos na śmieci gnilne i pojemnik Gospodarki Komunalnej z Płońska na plastik i szkło

26.04.2007 - młodzież z III klasy gimnazjum przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Sakramentu udzielił ks. infułat prof. Wojciech Góralski

28.04.2007 - autokarem do Rzymu wyjechała parafialna pielgrzymka (z Ks. Robertem Kępczyńskim) razem z innym autokarem z Małej Wsi

28.04.2007 – zakończono prace przy utwardzaniu alejek na cmentarzu

29.04.2007 - całą niedzielę kazania głosił i pomagał w parafii ks. Tomasz Wójtowicz

02.05.2007 - ogłoszono że naszym Biskupem Diecezjalnym został ks. Biskup Piotr Libera, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji katowickiej i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski (ma lat 56; ingres 31 maja)

06.05.2007 - całą niedzielę kazania głosił ks. Lech Woźnicki, emeryt, zamieszkały w Płońsku

12.05.2007 - w Gromadzynie na miejscu dawnego kościoła odprawiono Mszę św. w nowej kapliczce. Mszę św. odprawił, kazanie wygłosił i kaplicę poświęcił ks. Waldemar Graczyk

19.05.2007 - w ogrodzie parafialnym posadzono dwie sosny wyhodowane przez leśników z nasion pobłogosławionych przez Benedykta XVI w czasie pielgrzymki do Polski

20.05.2007 - 38 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

26.05.2007 –nasz parafianin Jacek Prusiński przyjął święcenia diakonatu w katedrze płockiej

27.05.2007 - całą niedzielę kazania głosił o. Piotr z Italii zakonnik – kombonianin

28.05.2007 - dzień chorego w parafii - o godz.9.00 Msza św., sakrament chorych, poczęstunek w altance

29.05.2007 - zakup opryskiwacza do odchwaszczania chodników

31.05.2007 - o godz. 16.00 w katedrze płockiej rozpoczął się ingres nowego biskupa Piotra Libery

02.06.2007 - za kaplicą w Kołozębiu dokończono okalający ją chodnik

02.05.2007 - zakończono daszek nad schodami wejściowymi na plebanię od kuchni

03.06.2007 - 49 dzieci z IV klas przeżywało na sumie swoją uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych

23.06.2007 - o godz. 19.15 w kościele parafialnym odbył się wieczór poezji. Recytowano wiersze ks. Leszka Smolińskiego i ks. Roberta Kępczyńskiego. W przerwach na trąbkach grali Mirosław, Hubert i Sylwia Wróblewscy oraz kolega Huberta ze szkoły

24.06.2007 - odpust parafialny – kaznodzieją był ks. Mirosław Milewski, dotychczasowy prefekt WSD w Płocku pochodzący z Ciechanowa

24.06.2007 - pożegnanie ks. Roberta. Ks. Robert odszedł do parafii św. Wojciecha w Raciążu

25.06.2007 - prace w naszej parafii rozpoczął ks. Wojciech Paradowski, neoprezbiter pochodzący z parafii w Rogowie

08.07.2007 - całą niedzielę kazania głosił ks. Jarosław Kamiński

14.07.2007 - przedłużono alejkę w ogrodzie wiodącą od groty do stawu

15.07.2007 - kazania całą niedzielę głosił ks. Jarosław Kwiatkowski

16.07.2007 - trwają prace związane z kapitalnym remontem salki katechetycznej. Rozpoczęto budowę kapliczki dla figury Jana Pawła II (p. Zbigniew Głowacki)

21.07.2007 - pan Zbigniew Dąbrowski zakupił kosiarkę motorową do ścinania trawników wokół kaplicy

22.07.2007 - kazania całą niedzielę głosił ks. Jarosław Kwiatkowski

25.07.2007 - w dniu św. Krzysztofa po Mszy św. wieczorowej poświęcono pojazdy

28.07.2007 - zakończono remont salki katechetycznej - utwardzono dróżkę różańcową destruktem asfaltowym

05.08.2007 - kazania całą niedzielę głosił dk. Jacek Prusiński, nasz parafianin

10.08.2007 - Obraz Niepokalanego Serca NMP zawieszony w zakrystii otrzymał nowe złote ramy. Jego pochodzenie jest nieznane

13.08.2007 - pielgrzymka autokarowa do Świętego Krzyża, Kałkowa i Wąchocka

22.08.2007 - wyremontowano zawalony dach na budynku gospodarczym przy organistówce

25.08.2007 - o godz. 20.30 w kaplicy przed odpustem różaniec i Apel

26.08.2007 - odpust i dożynki parafialne w kaplicy, kaznodzieją był ks. Mirosław Danielski pracujący w Rosji

29 - 30.08.2007 - pielgrzymka autokarowa z nocnym czuwaniem do Częstochowy

01.09.2007 - poświęcenie kapliczki i figury Jana Pawła II w ogrodzie parafialnym po nabożeństwie pierwszosobotnim

03.09.2007 - założono stronę internetową naszej parafii. Pracę tę wykonała pani Ewa Iwkowska, informatyk. Adres strony: http://jansochocin.livenet.pl/

08.09.2007 - p. Grzegorz Kowalski z Żelech bezinteresownie założył instalację elektryczną w altance w ogrodzie

09.09.2007 - kazania całą niedzielę głosił o Ryszard Stolarczyk OCD

14.09.2007 - w salce odbyło się spotkanie dla animatorów grup kandydatów do bierzmowania, na które przybył ks. Mirosław Tabaka z animatorami ze swojej parafii. Grupy dla kandydatów do bierzmowania to nowa inicjatywa w naszej parafii

15.09.2007 - rozstawiono w kościele wystawę poświęconą życiu, pracy i męczeństwu sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki

16.09.2007 - odpust Podwyższenia Krzyża - kazania głosi ks. Jarosław Tomaszewski, obecnie pracujący w Irlandii wśród polonii, pochodzi z Mławy

22.09.2007 - przy użyciu dźwigu łatano dużą dziurę w dachu kościoła

27.09.2007 - odbyło się spotkanie Akcji Katolickiej. Pożegnano dotychczasową prezes, p. Elżbietę Wojciechowską, i wybrano nowy zarząd. Prezesem została p. Barbara Ziemińska

03.10.2007 - pismem z tego dnia Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie Decyzją nr 1383/2007 wpisał nasz parafialny kościół do rejestru zabytków

11.10.2007 - Caritas przekazała dary dla parafii: kasza, makaron, mąka, mleko - 8 palet. Dary zostały rozprowadzone przez szkołę

19.10.2007 - autokarem parafianie pojechali do kina do Płońska na film „Katyń”. Członkowie Chóru i Asysty mieli możliwość darmowego wyjazdu w dowód wdzięczności za ich stałe zaangażowanie dla dobra parafii

22.10.2007 - zakupiono 13 krzeseł do jadalni na plebanii, dotychczasowe krzesła z jadalni przeniesiono do kościoła na uroczystości ślubne oraz do kancelarii parafialnej

29.10.2007 - parafię naszą wizytowała komisja z kurii diecezjalnej przed wizytacją biskupią, która odbędzie się w 2008 roku

03.11.2007 - dzieci najgorliwiej uczestniczące w nabożeństwach różańcowych pojechały na wycieczkę do Warszawy

04.11.2007 - dk. Jacek Prusiński głosił kazania całą niedzielę

11.11.2007 - 89 rocznica odzyskania niepodległości. Na sumie modlitwa za Ojczyznę - Całą niedzielę gościliśmy ojca Gabriela, siostry Katarzynę i Ingryd ze Zgromadzenia Samarytańskiego - od 12 lat mieszkają i pracują w Polsce, w naszej parafii byli po raz drugi.

14.11.2007 – p. Marian Dorawa, rzeczoznawca ds. ochrony i konserwacji zabytkowych organów, dokonał ekspertyzy konserwatorskiej organów zamieszczonych w naszym kościele parafialnym wykonanych w 1934 roku przez czeską firmę RIEGER. Ekspertyza potrzebna jest do wpisania tych organów do rejestru zabytków.

18.11.2007 - w kaplicy po Mszy św. niedzielnej dzieci ze szkoły w Kołozębiu przedstawiły program patriotyczny.

25.11.2007 - ogłoszono konkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową dla uczniów szkół podstawowych i gimnazium. Patronat nad konkursem objęła Akcja Katolicka.

09.12.2007 - rozpoczęły się rekolekcje adwentowe. Prowadzi je ks. Jarosław Kamiński student KUL.

15.12.2007 - tajemnice różańcowe na dróżce zostały odnowione, zabezpieczone i umieszczone w gablotach za szkłem. Prace wykonali panowie Jan Dołęgowski i Wiesław Muchowski.

16.12.2007 - podjęto próbę utworzenia grupy Kościoła domowego, ale na spotkanie przyszło tylko jedno małżeństwo. W czasie rekolekcji para rejonowa tego rchu z Ciechanowa dawała świadectwo, zachęcała do udziału w tego rodzaju formacji, ale to nie przyniosło oczekiwanych owoców.

17.12.2007 - spotkanie Parafialnej rady gospodarczej po wieczorowej Mszy św.

23.12.2007 - ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową. W Sochocinie w konkursie wzięło udział 14 szopek – wygrał Patryk Załęcki. W Kołozębiu 18 szopek - wygrała Izabela Falęcka.

28.12.2007 - rozpoczęto wizyty duszpasterskie – kolędę