Kronika parafialna

Parafia św. Jana Chrzciciela w Sochocinie

Rok 2006

01.01.2006 - w roku 2005 zostało ochrzczonych 42 dzieci, zaślubionych - 26 par, zmarło 59 osób, Komunii św. udzielono 43 tysiącom.

10.01.2006 - w kaplicy w Kołozębiu zamontowano 6 ławek przylegających do ścian.

18.01.2006 - mieszkańcy Kołozębia na wiejskim zebraniu jednogłośnie zdecydowali, by działkę ze zlewnią przylegającą do kaplicy w Kołozębiu przekazać na rzecz parafii.

10.02.2006 - zakupiono dwa nowe ornaty koloru fioletowego.

26.02.2006 - przez całą niedzielę gościliśmy o. Eliasza z zakonu kombonianów pochodzącego z Togo.

03.03.2006 - podarowana działka ze zlewnią stała się prawnie własnością parafii i otrzymała swój numer w Księdze Wieczystej.

03.03.2006 - zakupiono stacje drogi krzyżowej do kaplicy w Kołozębiu.

19.03.2006 - pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych. Prowadzi je ks. Stanisław Szczepaniec z Krakowa, znany w Polsce liturgista, wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej.

02.04.2006 - w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II o 20.30 modliliśmy się na różańcu, następnie był Apel i zapaliliśmy znicze przy krzyżu misyjnym.

08.04.2006 - na kościele wymieniono rynajzy i część rynien od strony północnej, założono zapory śniegowe, rozpoczęto też wymianę rynien na organistówce.

09.04.2006 - Niedziela Palmowa Chór parafialny na Mszach św. o godz. 9.00 i 12.00 zaśpiewał Pasję. - dzieci przygotowane przez Katechetkę zaprezentowały w kaplicy po Mszy św. program o Janie Pawle II.

12.04.2006 - w kruchcie kościoła zamieszczono "Zarys historii kościoła i parafii". Tekst przygotowała i oprawiła Alicja Kołodziejska z Kuchar Królewskich.

19.04.2006 - pierwsza rocznica wyboru Ojca św. Benedykta XVI.

21.04.2006 - zakupiono zawiasy wahadłowe i zastąpiono nimi stare w drzwiach prowadzących z kościoła do bocznej kruchty.

22.04.2006 - p. Lech Antosik z Sochocina uszczelnił i odnowił trzy kominy na plebanii.

29.04.2006 - zamontowano tajemnice światła na dróżce różańcowej w ogrodzie parafialnym.

05.05.2006 - p. Dariusz Świercz ze swymi pracownikami posadził nowe krzewy w ogrodzie parafialnym.- Rozpoczęto prace przy wznoszeniu altanki w ogrodzie.

07.05.2006 - ks. Marek Figurski, misjonarz w Brazylii, pochodzący z parafii Szelków, głosił kazania przez całą niedzielę i zbierał tacę na potrzeby misji.

10.05.2006 - ks. Biskup Stanisław Wielgus udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży z III klas gimnazjum.

13.05.2006- o godz. 15.00 w Gromadzynie na miejscu byłego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika została odprawiona Msza św. i nabożeństwo majowe - przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Proboszcz.

21.05.2006 - uroczystość I Komunii św.; uczestniczyło 52 dzieci.

22.05.2006 - uczniowie III klas gimnazjum wraz z ks. Prefektem i wychowawcami udali się na Jasna Górę.

22.05.2006 - rozdano potrzebującym 4 palety mąki i 4 palety mleka otrzymane od Caritas.

25-28.05.2006 - Ojciec św. Benedykt XVI z wizytą w Polsce. Hasło: "Trwajcie mocni w wierze". Z naszej parafii na spotkanie w Krakowie 27 i 28 maja pojechał autokar parafian z ks. Proboszczem.

05.06.2006 - Parafialny Dzień Chorego - o godz. 9.00 Msza św., sakrament chorych. Po Mszy św. - poczęstunek w GOK-u.

07.06.2006 - zakupiono 20 egzemplarzy książek do biblioteki parafialnej.

11.06.2006 - II Komunia św. - 57 osób.

11.06.2006 - ks. Leszek Smoliński ofiarował dla parafii kielich mszalny zakupiony w Ziemi Świętej, gdzie był z pielgrzymką.

11.06.2006 - ks. Robert Kępczyński ofiarował nowe dwa proste ornaty (biały i zielony).

15.06.2006 - Boże Ciało - po raz pierwszy trasa procesji przechodzi obok figury św. Floriana, gdzie strażacy przygotowali pierwszy ołtarz.

19.06.2006 - rozpoczęto prace przy parkanie wokół kaplicy w Kołozębiu. Majstrem głównym jest p. Zbigniew Głogowski z parafii Łopacie.

24.06.2006 - odpust na św. Jana Chrzciciela; kazania głosi ks. Ireneusz Wrzesiński, brat Pana Organisty; - na kolonie Caritas o godz. 14.00 wyjechało do Soczewki 40 dzieci z naszej parafii; - o godz. 19.30 w ogrodzie parafialnym poświęcono kolejne trzy części różańca św. wykonane w drewnie przez rzeźbiarza z Obór, p. Tarantowicza. Do groty wstawiono figurę Matki Bożej Królowej nieba i ziemi. Odbył się konkurs wiedzy o różańcu, był też słodki poczęstunek. Całość zakończono Apelem.

02.07.2006 - ks. Prefekt prowadzi rekolekcje oazowe w Studziance koło Rypina, przez całą niedzielę w kościele pomaga ks. Benedykt Grabowski.

09.07.2006 - po wieczorowej Mszy św. odbyło się w altance w ogrodzie parafialnym spotkanie członków Akcji Katolickiej i innych grup parafialnych.

12.07.2006 - zakończono prace przy wznoszeniu altanki w ogrodzie parafialnym, umieszczono w niej stoły i ławki; postawiono także 4 ławki w ogrodzie.

16.07.2006 - po wieczorowej Mszy św. w altance odbyło się spotkanie noszących Szkaplerz św.

20.07.2006 - ks. Proboszcz otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi dla społeczności lokalnej, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego, z dnia 08.06 r.

23.07.2006 - ta niedziela została ogłoszona przez Benedykta XVI dniem modlitwy i pokuty w intencji pokoju, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Na koniec każdej Mszy św. modliliśmy się o pokój. Po każdej Mszy św. odbywało się poświęcenie pojazdów.

26.07.2006 - parafialna pielgrzymka autokarowa z ks. Prefektem do Lichenia.

01.08.2006 - p. Andrzej Nuckowski ze Stalowej Woli rozpoczął pracę. W zewnętrznych blendach kościoła powstają dwa malowidła: Matki Bożej Częstochowskiej na 50. rocznicę Ślubów Jasnogórskich oraz Jezusa Miłosiernego.

02.08.2006 - począwszy od tego dnia w każdą środę sierpnia w kaplicy w Kołozębiu o godz. 20.30 różaniec i Apel - duchowe przygotowanie do konsekracji kaplicy i obchodów 50. rocznicy Ślubów Jasnogórskich.

16.08.2006 - zakończono prace w Kołozębiu - układanie chodnika i parkingu, trwają prace przy parkanie wokół całej działki.

25.08.2006 - w wigilię poświęcenia kaplicy i uroczystości odpustowej odbyła się o godz. 19.30 Msza św. i Apel - przewodniczył o. Ryszard Stolarczyk.

26.08.2006 - Uroczystość poświęcenia kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Przewodniczy ks. Bp Roman Marcinkowski, obecni są zaproszeni księża z dekanatu, z Płocka i inni, a także budowniczowie i projektanci oraz parafianie (orkiestra, chór).

27.08.2006 - dożynki parafialne - parafianie przygotowali 18 wieńców i koszy dożynkowych. Po Mszy św. dzielenie się chlebem przed kościołem. Przez całą niedzielę gościmy o. Ryszarda Stolarczyka.

04.09.2006 - Msze św. na rozpoczęcie roku szkolnego: w Sochocinie - godz. 10.00, w kaplicy - godz. 8.30.

09-14.09.2006 - Benedykt XVI pielgrzymuje do Bawarii - swoich rodzinnych stron.

17.09.2006 - odpust na Podwyższenie Krzyża Świętego - sumę odprawił ks. Marek Zacieski, kazania głosił przez całą niedzielę ks. Jarosław Kamiński, student KUL-u.

23.09.2006 - młodzież z ks. Robertem i Katechetkami pojechała autokarem gminnym do Rostkowa na uroczystości ku czci św. Stanisława Kostki. - zakończono prace malarskie w blendach kościoła i poświęcono je 2 października po nabożeństwie różańcowym.

25.09.2006 - zakupiono monstrancję do kaplicy w Kołozębiu.

15.10.2006 - Dzień Papieski. Do puszek zebrano 1115,70 zł.

27.10.2006 - autokarowy wyjazd Parafian z ks. Proboszczem do kina w Płońsku na film pt. "Karol, Papież, który pozostał człowiekiem".

28.10.2006 - Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie poinformował, że rozpoczęto postępowanie administracyjne w celu wpisania do rejestru zabytków naszej parafialnej świątyni łącznie z parkanem.

04.11.2006 - dzieci najgorliwiej uczestniczące w nabożeństwach różańcowych autokarem pojechały na wycieczkę do Sierpca.

10.12.2006 - rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje adwentowe w naszej parafii. Prowadzi je ks. Zbigniew Kaniecki, proboszcz Parafii św. Aleksego w Płocku, duszpasterz trzeźwości w naszej diecezji. Podjęto próbę utworzenia grupy Anonimowych Alkoholików.

16.12.2006 - wykonano i zainstalowano sejf w zakrystii kaplicy w Kołozębiu.

18.12.2006 - spotkanie Parafialnej Rady Gospodarczej.

20.12.2006 - odbyła się wizytacja dziekańska naszej parafii. Przeprowadził ją ks. Dziekan Mirosław Tabaka.

23.12.2006 - staraniem panów Ryszarda Makowskiego i Jana Dołęgowskiego została wykonana nowa szopka do dekoracji bożonarodzeniowej w kościele.

23.12.2006 - kilka rodzin otrzymało z funduszy parafialnych wsparcie w postaci żywności na święta.

29.12.2006 - rozpoczęto wizyty kolędowe w Parafii.