Kronika parafialna

Parafia św. Jana Chrzciciela w Sochocinie

Rok 2005

01.01.2005 - w roku 2004 zostało ochrzczonych 38 dzieci, zaślubionych - 29 par, zmarły 52 osoby.

02.01.2005 - parafianie złożyli do puszek 1650 zł dla ofiar po trzęsieniu ziemi w Azji.

27.02.2005 - rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je o. Benedykt Belgrał OCD pracujący w Przemyślu, pochodzący z Kaszub.

18.03.2005 - droga krzyżowa ulicami Sochocina.

20.03.2005 - 52 dzieci korzystało przez grudzień, styczeń, luty i marzec z dożywiania zorganizowanego przez Akcje Katolicką. - Niedziela Palmowa - chór parafialny na dwóch Mszach św. odśpiewał Pasję.

02.04.2005 - o godz. 21.37 zmarł nasz umiłowany Ojciec św. Jan Paweł II. Ks. Proboszcz wyjechał na uroczystości pogrzebowe do Rzymu.

06.04.2005 - wykonano instalację elektryczną i nagłośnienie w kaplicy w Kołozębiu.

18.04.2005 - pierwszy dzień konklawe w Watykanie.

19.04.2005 - wtorek, kardynałowie wybrali nowego papieża. Został nim Kardynał Józef Ratzinger, który obrał imię Benedykt XVI.

20.04.2005 - trwają prace w ogrodzie parafialnym, powstaje dróżka różańcowa.

29.04.2005 - położono tynki w kaplicy w Kołozębiu.

01.05.2005 - o godz. 17.00 ks. Bp Stanisław Wielgus udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania.

03.05.2005 - o godz. 17.00 uroczystości 100-lecia OSP Sochocin, poświęcenie figury św. Floriana.

06.05.2005 - zamontowano zapory śniegowe na dachu kościoła od strony południowej oraz nowe rynajzy.

07.05.2005 - o godz. 15.00 w Gromadzynie na miejscu dawnego kościoła odprawiono Mszę św. ku czci św. Stanisława Biskupa Męczennika, patrona byłej parafii. Celebransem i kaznodzieją był ks. Tadeusz Żebrowski, profesor historii z Płocka. Następnego dnia ks. Profesor głosił słowo Boże.

09.05.2005 - zakup pięciu płaskorzeźb tajemnic radosnych na dróżkę różańcową.

14.05.2005 - p. Jan Dołęgowski wykonał trzy żaluzje w otworach na wieży kaplicy w Kołozębiu.

16.05.2005 - parafialny dzień chorego, o godz. 9.00 Msza św., a później spotkanie w GOK-u przy herbacie i poczęstunku.

18.05.2005 - wieczorem czuwanie i Apel w dniu urodzin Jana Pawła II.

22.05.2005 - 54 dzieci przyjęło na sumie po raz pierwszy Komunię św.

25.05.2005 - pogrzeb śp. Jerzego Wodzyńskiego z Cichaw z parafii Gąsocin, budowniczego kaplicy w Kołozębiu.

27.05.2005 - parafialna pielgrzymka autokarowa do Częstochowy z nocnym czuwaniem.

29.05.2005 - Proboszcz wyjechał na jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Marka Zacieskiego pochodzącego z Kołozębia, obecnie proboszcza w parafii Mała Wieś.

31.05.2005 - spotkanie Parafialnej Rady Gospodarczej.

04.06.2005 - święcenia kapłańskie w katedrze w Płocku otrzymał nasz parafianin ks. Krzysztof Nowak. Na święcenia wyjechał z parafii wynajęty autokar.

05.06.2005 - ks. Krzysztof Nowak na sumie odprawił Mszę św. Prymicyjną. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Kobyliński.

07.06.2005 - zakup dębiny na boazerię do kruchty kościoła.

12.06.2005 - 60 dzieci przeżywało odnowienie przyrzeczeń chrztu św. (II Komunia św.).

12.06.2005 - potrzebujący zostali kolejny raz zaproszeni do parafialnego punktu Caritas, ponieważ wpłynęły nowe dary od ofiarnych parafian.

12.06.2005 - p. Jerzy Zawadzki, zamieszkały obecnie we Wrocławiu, ufundował nową kropielnicę z piaskowca do bocznej kruchty kościoła. Trwają prace przygotowawcze do odnowienia całej kruchty.

17.06.2005 - położono posadzkę z marmuru morawicy w kaplicy w Kołozębiu.

19.06.2005 - Parafialny Rajd Rowerowy trasą: Sochocin - Gutarzewo - Kępa - Smardzewo - Koliszewo - Sochocin. W rajdzie wzięło udział około 230 rowerzystów oraz osoby z obsługi, zespoły muzyczne z Sochocina i z Kołozębia, a także rodziny dzieci i młodzieży. W Smardzewie zorganizowano postój, w czasie którego odbyła się modlitwa, zabawy, konkursy i poczęstunek.

24.06.2005 - odpust na św. Jana Chrzciciela. Celebrans - ks. Marek Zacieski, kaznodzieja - ks. Rafał Pabich, student psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

27.06.2005 - dekretem ks. Biskupa ks. Leszek Smoliński został skierowany do pracy w parafii Ducha Świętego w Płocku. Kolejnym prefektem w naszej parafii został ks. Robert Kępczyński pochodzący z Pułtuska, wyświęcony w tym roku.

28.06.2005 - zakupiono kolejnych 85 drzewek do ogrodu parafialnego.

02.07.2005 - odbiór kamiennej kropielnicy do kruchty w kaplicy w Kołozębiu.

03.07.2005 - całą niedzielę głosi kazania ks. Jarosław Kwiatkowski, student na Biblicum w Rzymie.

05.07.2005 - wykonano sufit w kaplicy.

06.07.2005 - wyjazd autokarem i samochodami osobowymi do kina w Ciechanowie na film pt. "Karol, człowiek, który został papieżem".

07.07.2005 - wykonano schody przed bocznym wejściem kaplicy.

09.07.2005 - odebrano pięć sztuk drzwi do kaplicy.

10-11.07.2005 - dni eucharystyczne w naszej parafii z racji Roku Eucharystii. W niedzielę od godz. 20.00 do godz. 21.00 trwała adoracja zakończona Apelem Jasnogórskim. Przez cały poniedziałek w wyznaczonych godzinach na adoracji trwały wioski i poszczególne ulice.

18.07.2005 - odnowienie zabytkowego obrazu św. Jana Chrzciciela przez pana Zarębę, pracownika Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Obraz został umieszczony w kaplicy w Kołozębiu.

28.07.2005 - parafialna autokarowa pielgrzymka do Lichenia, a w drodze powrotnej przystanek przy relikwiach św. Joanny Beretty Molli w Płocku - Imielnicy.

03.08.2005 - Biskup Płocki Stanisław Wielgus ustanowił dekretem odpust w Kaplicy w Kołozębiu na dzień Matki Bożej Częstochowskiej.

03.08.2005 - malarze z Małej Wsi zakończyli malowanie kaplicy.

09.08.2005 - malowanie kruchty kościoła parafialnego.

11.08.2005 - kolejna parafialna pielgrzymka autokarowa do Lichenia i relikwii św. J. Beretty Molli.

14.08.2005 - przez całą niedzielę gośliśmy siostry karmelitanki z Dysa koło Lublina: Teresę i Krystynę. Siostry dzieliły się słowem Bożym, głosiły przesłanie i zbierały ofiary do puszek.

19.08.2005 - zakupiono wzmacniacz i trzy mikrofony do świątyni w Sochocinie.

23.08.2005 - odebrano rzeźby do ołtarza w Kołozębiu.

26.08.2005 - o godz. 17.00 w nowej kaplicy w Kołozębiu została odprawiona pierwsza Msza św. i odbył się jednocześnie pierwszy odpust. Orkiestra uświetniła stronę muzyczną, a autokar gminny

przywiózł parafian z Sochocina W uroczystości wzięło udział około 1000 osób. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy mogli się poczęstować ciastem i herbatą przygotowaną w starej kaplicy.

28.08.2005 - na sumie dożynki parafialne. Przez całą niedzielę kazania głosił o. Ryszard Stolarczyk OCD.

05.09.2005 - zakupiono wełnę na ocieplenie sufitu w kaplicy w Kołozębiu.

18.09.2005 - odpust na Podwyższenia Krzyża Świętego; kazania głosił ks. Jarosław Kamiński, student KUL-u. - Z okazji odpustu Akcja Katolicka w Parafii wydała specjalny biuletyn wyjaśniający znaczenie święta i sposób zyskiwania odpustów.

24.09.2005 - ks. Prefekt i Katechetki z dziećmi wyjechali gminnym autokarem na doroczną parafialną pielgrzymkę do Rostkowa.

08.10.2005 - zakończono prace w kruchcie kościoła, położono dębową boazerię i umieszczono nową kropielnicę z piaskowca z Bolesławca.

12.10.2005 - mieszkańcy Rzów porządkowali cmentarz parafialny.

15.10.2005 - parafialna pielgrzymka autokarowa do Obór. Z ks. Proboszczem pojechali zwłaszcza noszący Szkaplerz św.

16.10.2005 - Niedziela powołań kapłańskich. Z WSD w Płocku przyjechali klerycy (zespół muzyczny) ze swym profesorem ks. Waldemarem Graczykiem. Klerycy głosili kazania i prowadzili śpiew podczas Mszy świętych.

16.10.2005.2005 - Dzień Papieski: ofiary do puszek (1308 zł), o godz. 20.30 modlitwa zakończona Apelem.

28.10.2005 - przez Caritas sprowadziliśmy ryż i przekazaliśmy do stołówki szkolnej oraz dla najuboższych rodzin.

30.10.2005 - gościliśmy Siostry Misjonarki Świętej Rodziny: s. Tacjanę pracującą w Zambii oraz dwie nowicjuszki. Siostra mówiła o swej pracy na misjach oraz zbierała ofiary do puszek.

05.11.2005 - dzieci najgorliwiej uczestniczące w nabożeństwach różańcowych w październiku wyjechały wraz z Katechetkami i ks. Proboszczem na darmową pielgrzymkę do Niepokalanowa.

12.11.2005 - zostały odnowione drzwi prowadzące z kościoła do kruchty. Zamiast sklejki wstawiono szyby według pierwotnego wyglądu.

13.11.2005 - całą niedzielę głosił kazania i pomagał o.Ryszard Stolarczyk OCD

26.11.2005 - nasi ministranci w rozgrywkach dekanalnych w piłkę nożną zajęli I miejsce.

03.12.2005 - wymieniono dwa okna w salce katechetycznej.

04-06.12.2005 - rekolekcje adwentowe prowadzi ks. Prof. Waldemar Graczyk.

18.12.2005 - spotkanie Członków Parafialnej Rady Gospodarczej na plebanii. Przyjęto nowego członka rady - p. Stanisława Prusińskiego.

22.12.2005 - p. Michał Rakowski (zamieszkały w Czarnotach k. Nowego Miasta) wykonał nowy feretron do relikwiarza bł. Matki Teresy z Kalkuty, który noszą w procesji strażacy.

28.12.2005 - otrzymaliśmy w anonimowym darze 337 metrów kostki na chodnik przy kaplicy.