Kronika parafialna

Parafia św. Jana Chrzciciela w Sochocinie

Rok 2004

16.02.2004 - sprzątano wieżę kościoła przed zainstalowaniem żaluzji oraz zegara.

17.02.2004 - zakup sześciu lichtarzy na ołtarz główny.

18.02.2004 - w górnej rozecie wieży został zainstalowany nowy zegar wykonany przez firmę RDUCH. Zegar elektroniczny, sterowany falami z Frankfurtu, wybija równe godziny od 6.00 do 22.00.

19.02.2004 - został zakupiony reflektor punktowy używany do oświetlania monstrancji.

25.02.2004 - Zakupione drewno na więźbę dachu kaplicy w Kołozębiu, obwoźny tartak zaczął ciąć na deski i belki.

29.02.2004 - Pan organista Robert Breński zakończył pracę w naszej parafii przez wygaśnięcie umowy o pracę.

01.03.2004 - Na stanowisku organisty na próbę został zatrudniony Zdzisław Wrzesiński wcześniej pracujący w Baboszewie.

05.03.2004 - rozpoczęto odnawianie bocznych ołtarzy. Prace prowadzi p. Robert Wlazło ze swym ojcem.

14-17.03.2004 - renowacja misji świętych. Rekolekcje prowadzą ci sami ojcowie, którzy prowadzili misje w tamtym roku.

19.03.2004 - zainstalowanie oświetlenia obrazu św. Jana Chrzciciela za głównym ołtarzem.

19.03.2004 - dwoma autokarami parafianie udali się do kina do Ciechanowa na film Mela Gibsona Pt. "Pasja".

21.03.2004 - do puszek zbierano ofiary na dożywianie dzieci (37 osób) w szkołach w Sochocinie i w Kołozębiu.

27.03.2004 - kolejny wyjazd autokarem na film "Pasja".

02.04.2004 - Droga krzyżowa ulicami Sochocina.

19.04.2004 - trzecie klasy Gimnazjum z ks. Prefektem i nauczycielami wyjechały na pielgrzymkę na Jasną Górę.

21.04.2004 - rozpoczęto wznoszenie murów kaplicy w Kołozębiu.

24.04.2004 - zakończono montowanie żaluzji na wieży kościoła. Pracę wykonał zakład p. Jarczewskiego z Ciechanowa.

08.05.2004 - w Gromadzynie w dniu św. Stanisława Biskupa Męczennika o godz. 15.00 została odprawiona Msza św. na miejscu dawnego kościoła nieistniejącej dziś parafii. Mszę św. odprawił i wykład historyczny poprowadził ks. Prof. Tadeusz Żebrowski z Płocka. Ks. Prof. przez całą niedzielę głosił słowo Boże.

09.05.2004 - ks. Proboszcz odczytał list pochwalny ks. Biskupa St. Wielgusa skierowany do p. Zofii Wlazło za jej ofiarną służbę w parafii.

11.05.2004 - zakończono odnawianie bocznych ołtarzy, klęcznika i jednego konfesjonału.

13.05.2004 - odnowienie dolnej części ołtarz głównego - Jan Dołęgowski.

20.05.2004 - o godz. 16.00 ks. Biskup Stanisław Wielgus wmurował kamień węgielny w nowo powstającą kaplicę w Kołozębiu. Kamień pochodzi z fundamentów Bazyliki św. Piotra w Rzymie. O godz. 17.00 w Sochocinie podczas Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.

23.05.2004 - w uroczystości I Komunii św. uczestniczyło 60 dzieci.

29.05.2004- nasz parafianin Krzysztof Nowak przyjął święcenia diakonatu w katedrze płockiej.

01.06.2004 - rozebrano fundament piwnicy za plebanią, na którym wcześniej stała weranda. Piwnicę tę wybudował ks. Wincenty Helenowski. Było tu przechowywane wino, które sam produkował i rozprowadzał do różnych parafii z przeznaczeniem do odprawiania Mszy świętych. Betonowa piwnica bez izolacji przylegająca do tylnej ściany plebanii była przyczyną nadmiernego zawilgocenia całego budynku i źródłem grzyba.

03.06.2004 - 20 rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza. Różne grupy parafialne złożyły ofiary, łącznie 1620 zł. Zakupiono za te sumę dwa ornaty i aniołka do żłóbka.

06.06.2004 - w uroczystości II Komunii św. uczestniczyło 67 dzieci.

10.06.2004 - uroczystość Bożego Ciała; kazania głosił o. Grzegorz Jendrzejewski z Płocka.

13.06.2004 - gościmy Siostry Białe Misjonarki Afryki: s. Heidi (Niemka)i s. Maite (Hiszpanka), które obecnie pracują w Lublinie, gdzie mają swój dom zakonny.

18-19.06.2004 - parafialna pielgrzymka na Jasna Górę z nocnym czuwaniem.

24.06.2004 - odpust parafialny na św. Jana Chrzciciela. Sumę odprawił ks. dziekan Mirosław Tabaka, kazania głosił ks. Zbigniew Maciejewski, wikariusz z Mławy. Ks. Zbigniew był także wodzirejem wieczornego festynu, który

zorganizowała Akcja Katolicka przy współpracy innych osób. Festyn miał wiele atrakcji, były zabawy dla dzieci oraz loteria fantowa.

26.06.2004 - zostało ukończone malowidło krzyża w blendzie świątyni za prezbiterium. Malowidło wykonał ukraiński artysta malarz.

W tym miejscu wcześniej również był namalowany krzyż z podpisem "O mój Jezu miłosierdzia". Do naszych czasów zachowały się tylko słabe rysy części malowidła.

04.07.2004 - ks. Leszek Smoliński prowadzi rekolekcje oazowe. Całą niedzielę w kościele pomaga ks. Tomasz Wojtowicz, notariusz w Kurii Płockiej.

11.07.2004 - gościmy ks. Prof. Waldemara Graczyka z Płocka oraz misjonarkę z Zambii s. Angelikę, zakonnicę ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny, pochodzącą z Hajnówki..

16.07.2004 - wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Szkaplerznej, podczas wieczorowej Mszy św. kolejne osoby przyjęły Szkaplerz.

25.07.2004 - całą niedzielę słowo Boże głosił ks. Piotr Grzywaczewski, obecnie student liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

10.08.2004 - parafialna pielgrzymka autokarowa do Lichenia.

29.08.2004 - dożynki parafialne. Najstarsi ludzie nie pamiętają, by wcześniej odbywały się w naszej parafii. Było ponad 20 wieńców i koszy dożynkowych. Rolnicy przekazali chleb różnym grupom zawodowym, a po Mszy św., przy grze orkiestry, wszyscy dzielili się tym chlebem przed świątynią.

01.09.2004 - w 65 rocznicę wybuchu II wojny światowej Msza św. o godz. 9.00, a następnie przemarsz na cmentarz i modlitwa za poległych przy grobie żołnierzy.

05.09.2004 - dziś w niedzielę przypada wspomnienie bł. Matki Teresy z Kalkuty. Wystawienie i ucałowanie relikwii.

17.09.2004 - wzniesiono mury i więźbę dachu kaplicy w Kołozębiu.

17.10.2004 - Jan Paweł II uroczyście rozpoczął Rok Eucharystii, który będzie trwał do października 2005 r.

18.09.2004 - wyjechał do Rostkowa autokar z dziećmi i młodzieżą pod opieką ks. Prefekta. - nasz parafianin Jacek Prusiński, student trzeciego roku WSD w Płocku, założył sutannę.

19.09.2004 - odpust na Podwyższenie Krzyża Świętego, kazania głosi ks. Włodzimierz Piętka, student dziennikarstwa w Rzymie, pochodzący z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.

10.10.2004 - Dzień Papieski; do puszek zebrano 810 zł z przeznaczeniem na stypendia dla ubogiej młodzieży.

21.10.2004 - zakupiono obraz Matki Teresy z Kalkuty, który zawieszono w kaplicy w Kołozębiu. Koszty (1100 zł) bezinteresownie pokrył ks. Leszek Smoliński.

23.10.2004 - zakupiono dwa dywany na ołtarze boczne. Ofiarę na ten cel złożyła parafianka.

04.11.2004 - p. Morawski, majster z Ciechanowa, pokrył blachą dach kaplicy w Kołozębiu.

05.11.2004 - pierwsza adoracja piątkowa ustanowiona przez ks. Proboszcza z racji Roku Eucharystii. Od tego dnia nabożeństwa odbywają się w każdy piątek i mają następujący porządek: godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja w ciszy, zakończenie o godz. 18.00 Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

06.11.2004 - dzieci najgorliwiej uczestniczące w nabożeństwach różańcowych w październiku wyjechały z ks. Proboszczem na darmową wycieczkę do Płocka.

07.11.2004 - całą niedzielę gościmy dwie Siostry ze Zgromadzenia Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, które głosiły konferencje o modlitwie za zmarłych i rozprowadzały modlitewniki.

08.11.2004 - zainstalowano uziemienie kaplicy w Kołozębiu.

14.11.2004 - po Mszach św. loteria fantowa zorganizowana przez Akcję Katolicką. Dochód (1600 zł) przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach.

18.11.2004 - o godz. 10.00 Msza św. dla Gimnazjum w Sochocinie z okazji nadania mu imienia Orła Białego.

21.11.2004 - Jan Paweł II podarował naszej parafii do budującej się kaplicy obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W tej sprawie ks. Proboszcz udał się na kilka dni do Rzymu. W tym dniu ks. Prefekta wspierał ks. Tomasz Wójtowicz.

05-07.12.2004 - rekolekcje adwentowe prowadzi ks. Henryk Lewandowski, misjonarz w Rosji pracujący w mieście Tuła. Przed wyjazdem na misje był proboszczem w Mławie i budowniczym kościoła Królowej Polski.

11.12.2004 - oprawiono błogosławieństwo Jana Pawła II dla duszpasterzy i parafian sochocińskich, które Ojciec św. własnoręcznie podpisał; zawieszono je w kościele pod chórem.

22.12.2004 - założono na ławki w kościele parafialnym wykładziny ocieplające.

12.12.2004 - Ks. Proboszcz głosi rekolekcje w Orszymowie. W naszym kościele całą niedzielę słowo Boże głosi ks. Prof. Józef Kraszewski.

24.12.2004 - p. Barbara Kochanowska i p. Błażej Kochanowski odnowili figury do żłóbka. Przed pasterką odbyły się w świątyni jasełka bożonarodzeniowe przygotowane w szkole w Kołozębiu i w Sochocinie.