Kronika parafialna

Parafia św. Jana Chrzciciela w Sochocinie

Rok 2002

06.01.2002 - rozpoczęła swą działalność Biblioteka parafialna. W jej przygotowanie zaangażowali się państwo Mirosława Braun, Jacek Prusiński i Karina Kmiecińska.

06.01.2002 - w tym dniu w niedzielę nastąpiło oficjalne pożegnanie organisty. Proboszcz dziękował na wszystkich Mszach św. za jego wieloletnią pracę na tym stanowisku.

13.01.2002 - w czasie kolędy w Drożdżynie i w Niewikli powstały trzy nowe Koła Żywego Różańca.

10.02.2002 - Proboszcz zapowiedział jałmużnę wielkopostną, a w niej: zbiórkę do puszek, zbieranie darów żywnościowych do koszy w kościele oraz loterię fantową.

17.02.2002 - 1. Niedziela Wielkiego Postu, Ks. Proboszcz rozpoczął rekolekcje w Słupnie. W parafii pomaga ks. Prof. Józef Kraszewski z Płocka.

17.02.2002 - zgodnie z tradycją wierni wpisali swoje deklaracje abstynenckie do Księgi Trzeźwościowej.

24.02.2002 - od tej niedzieli wierni rozpoczęli zbiórkę na kwiaty do grobu Pańskiego; zgodnie ze zwyczajem zbiórka obejmuje każdą miejscowość parafii i wszystkie ulice w Sochocinie.

03.03.2002 - przed wizytacją biskupią w parafii miała miejsce kontrola płockiej komisji przedwizytacyjnej, w której składzie znaleźli się: ks. K. Ziółkowski, ks. D. Brzeziński i ks. B. Gwiazda.

08.03.2002 - pracę na stanowisku organisty podjął p. Mieczysław Orzeł przybyły z Warszawy.

10.03.2002 - pierwszy dzień nowenny do św. Józefa przed uroczystością 19 marca, wieczorem - Litania do św. Józefa.

10.03.2002 - rozpoczął działalność sklepik parafialny prowadzony przez członkinię Akcji Katolickiej p. Barbarę Sadowską. Sklepik jest czynny po sumie w niedziele.

17.03.2002 - rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Prowadzi ks. Jan Jóźwiak, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.

20.03.2002 - w ostatnim dniu rekolekcji po Mszy św. wieczorowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ruchu Rodzin Nazaretańskich i od tego dnia datuje się powstanie parafialnej grupy Ruchu.

22.03.2002 - w piątek V tygodnia Wielkiego Postu po ulicach Sochocina przeszła droga krzyżowa.

24.03.2002 - odbyła się loteria na rzecz potrzebujących. Wśród głównych fantów był rower i złote kolczyki.

25 i 26.03.2002 - w ramach jałmużny wielkopostnej rozwożono do najbardziej potrzebujących rodzin paczki żywnościowe.

06.04.2002 - czasowo zatrudniony organista p. Mieczysław Orzeł zwolniony z pracy z powodu stanu nietrzeźwego w czasie liturgii.

20.04.2002 - gospodarze z Kuchar Królewskich wozili ziemię na cmentarz parafialny.

20.04.2002 - Schola parafialna zdobyła wyróżnienie w konkursie piosenki religijnej w Serocku.

21.04.2002 - w kwietniu i w maju funkcję organisty pełni z życzliwości student Sławomir Torbus zamieszkały w Płońsku.

23.04.2002 - sprzątanie cmentarza i wożenie ziemi na cmentarz. Pracowało 9 osób: 6 z Gromadzyna, 2 z Gutarzewa i 1 z Bud Gutarzewskich, wypożyczono także koparkę i równarkę z Gminy.

26.04.2002 - został zakupiony nowy rzutnik do kościoła.

02.05.2002 - parafialna pielgrzymka autokarowa do Lichenia.

29.05.2002 - parafialna pielgrzymka autokarowa do Czerwińska.

04.05.2002 - odbyła się wizytacja biskupia. Obecny był ks. Biskup Roman Marcinkowski. Początek wizytacji o godz. 10.00 w Kołozębiu, o godz. 15.00 spotkanie z grupami, o godz. 17.00 Msza św. z sakramentem Bierzmowania.

05.05.2002 - nowo powołana Parafialna Rada Gospodarcza złożyła przyrzeczenie podczas sumy.

19.05.2002 - Niedziela Zesłania Ducha Świętego. O godz. 10.00 wyrusza z kościoła piesza pielgrzymka do Smardzewa na odpust.

20.05.2002 - Parafialny Dzień Chorego. O godz. 9.00 spowiedź, Msza św., sakrament namaszczenia chorych; po Mszy św. - spotkanie w GOK-u przy herbacie, muzyce i wspólnym śpiewie.

26.05.2002 - na sumie uroczystość I Komunii św. - 62 dzieci przyjęło po raz pierwszy Ciało Chrystusa i spotykało się z Nim podczas białego tygodnia.

30.05.2002 - uroczystość Bożego Ciała; Msza św. i procesja o godz. 11.00.

01.06.2002 - w bocznym wejściu przy zakrystii p. Jan Dołęgowski wykonał dwoje dębowych drzwi i położył boazerię. - został zatrudniony na próbę nowy organista, p. Robert Breński. Ma 28 lat, jest żonaty i ma dwoje dzieci, pochodzi z Mławy.

02.06.2002 - na sumie Odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.(II Komunia św.) - uczestniczyło 67 dzieci.

07.06.2002 - w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przy drodze z Sochocina do Kuchar, na działce p. Anny Zwierzchowskiej, umieszczono odnowiony krzyż i odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

24.06.2002 - odpust parafialny, po Mszy św. o 17.00 - festyn.

24.06.2002 - decyzją ks. Biskupa po 4 latach pracy w naszej parafii ks. Waldemar Dziewulski zostaje przeniesiony do parafii św. Józefa w Pułtusku. Na jego miejsce zostaje mianowany neoprezbiter ks. Leszek Smoliński pochodzący z Drobina.

25,06.2002 - pielgrzymka autokarowa do Częstochowy.

06.07.2002 - w budynku gospodarczym przy plebanii zostało otwarte pomieszczenie parafialnej Caritas, które jest czynne w każdy piątek w godz. 17.30 - 18.00.

21.07.2002 - w ostatnim czasie wykonano następujące prace: wymieniono wszystkie okna na plebanii, przeprowadzono mały remont organów, które domagają się kapitalnego remontu, gdyż takiego jeszcze nie miały, a pochodzą z lat trzydziestych dwudziestego wieku.

03.08.2002 - jak co roku podejmowaliśmy pielgrzymów warmińskich wędrujących przez nasz dekanat na Jasną Górę.

04.08.2002 - zapadła decyzja budowy nowej kaplicy w Kołozębiu, ponieważ dotychczas używana już ponad 20 lat ma popękane ściany i fundamenty, spróchniały sufit i dach, wypadające okna. Budynek ten wcześniej był wykorzystywany jako wiejska remiza. Jako że jej stan był zły już 20 lat temu, zbudowano nową świetlicę, a starą przekazano na kaplicę.

Do kaplicy przybywają mieszkańcy wiosek: Kołoząb, Niewikla i Drożdżyn.

18.08.2002 - autokarowa pielgrzymka parafian z ks. Proboszczem wyjechała do Krakowa na spotkanie z Ojcem św. Z pielgrzymki ks. Proboszcz przywiózł patenę do rozdzielania Komunii św. jako dar dla naszej parafii. Jest to ceramiczna, emaliowana, dekorowana patena, jakich wiele wykonano na tę okoliczność. Przez całą niedzielę zastępował nieobecnego Proboszcza ks. Prof. Waldemar Graczyk.

02.09.2002 - z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Sochocinie i w Kołozębiu odprawiono Msze św. z udziałem dzieci i nauczycieli.

14.09.2002 - odpust na Podwyższenie Krzyża Świętego. Kazania głosił ks. Zbigniew Kaniecki, proboszcz w Trzepowie, Sekretarz Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski.

22.09.2002 - Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Przasnysza. Z naszej parafii pojechały z ks. Proboszczem dwa autokary. Pielgrzymi odwiedzili także grób śp. Ks. Stanisława Zakrzewskiego w Krasnosielcu , byłego proboszcza w Sochocinie.

25.09.2002 - zamontowano ramy okienne do witraży w prezbiterium kościoła. Pracę wykonał warsztat ślusarski p. Mieczysława Filipeckiego z Sochocina.

26.09.2002 - wełną mineralną ocieplono sufit wikariatu. Pracę wykonał pan Krzysztof Bonus.

13.10.2002 - Dzień Papieski pod hasłem: "Jan Paweł II - Świadek nadziei". Do puszek zebrano 818 zł; ofiara indywidualna wyniosła 900 zł. Sumę tę tradycyjnie przeznaczamy dla biednej dobrze uczącej się młodzieży.

26.10.2002 - sprzątanie cmentarza (Kołoząb i Niewikla). Znów znajdowano liczne odpady gospodarstwa domowego w śmieciach cmentarnych. - Od października tego roku do października 2003 roku Ojciec św. ogłosił Rok Różańca Świętego w całym Kościele. W naszej parafii przygotowano specjalną dekorację i rozprowadzano "List Ojca św. o różańcu".

30.10.2002 - wykarczowano stary ogród przy plebanii i uporządkowano działkę.

01.11.2002 - uroczystość Wszystkich Świętych - o godz. 11.00 Msza św. na cmentarzu.

10.11.2002 - ks. Prefekt prowadził rekolekcje w Sulejówku. Całą niedzielę pomagał w kościele ks. Marek Mizerski, dyrektor Katolickiego Radia Ciechanów.

08-10.11.2002 - młodzież z naszej parafii (10 osób) brała udział w zamkniętych rekolekcjach w Ratowie.

11.11.2002 - Święto Niepodległości, o godz. 10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny.

24.11.2002 - uroczystość Chrystusa Króla. To także dzień patronalny Akcji Katolickiej. Parafialne Koło AK przygotowało okolicznościową dekorację oraz liturgię Mszy św. o godz. 17.00. Później miało miejsce spotkanie w sali parafialnej. Nasze Koło AK, liczące około 20 członków; daje się poznać z wielu dobrych dzieł, zwłaszcza charytatywnych.

02.12.2002 - rozpoczęto montowanie w oknie prezbiterium pierwszego witraża św. Wojciecha. Pracę wykonuje pracownia państwa Kędzielewskich z Kani Polskiej w parafii Popowo.

07.12.2002 - remont ślusarski i poszerzenie bramy oraz 4 furtek w parkanie przykościelnym. Pracy podjął się p. M. Filipecki.

08.12.2002 - II Niedziela adwentu, rozpoczęły się rekolekcje adwentowe. Prowadzi je o. Grzegorz Jendrzejewski, ojciec duchowy w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

15.12.2002 - ks. Proboszcz prowadzi rekolekcje w Płocku. Całą niedzielę pomagał w kościele o. Grzegorz Jendrzejewski.

22.12.2002 - Akcja Katolicka zorganizowała dla najbiedniejszych rodzin w parafii pomoc świąteczną w postaci 60 paczek żywnościowych.

30.12.2002 - rozpoczęła się wizyta duszpasterska - kolęda od Gutarzewa i Bud Gutarzewskich.