Kronika parafialna

Parafia św. Jana Chrzciciela w Sochocinie

Rok 2001

28 września 2001 o godz. 2.00 w nocy zmarł proboszcz parafii ks. kan. Jerzy Szczepanik sprawujący tu swą posługę niecałe 4 lata. Przyczyną śmierci była choroba nowotworowa, ks. Proboszcz zmarł w wieku 64 lat.

Dnia 2 października o godz. 11.00 odbył się pogrzeb, któremu przewodniczył ks. bp. Roman Marcinkowski przy bardzo licznym udziale kapłanów i wiernych. W przygotowanie uroczystości pogrzebowych zaangażowały się władze Gminy, miejscowa szkoła, Koła Żywego Różańca, Strażacy i młodzież.

5 października 2001 ks. Bp. Stanisław Wielgus mianował nowym proboszczem w Sochocinie ks. Czesława Stolarczyka, dotychczas ojca duchownego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Ingres nowego Proboszcza odbył się 14 października 2001 o godz. 12.00 w asyście księży z dekanatu oraz księży z seminarium i z diecezji. Nowy Proboszcz został też mianowany dziekanem dekanatu sochocińskiego.

14.10.2001 - Dzień Papieski. Do puszek zbierano pieniądze na stypendia dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z biednych rodzin.

20.10.2001 - w kościele wstawiono10 szyb, bezinteresownie uczynił to miejscowy szklarz p. Wiesław Ryfiński.

21.10.2001 - obchodzono Niedzielę Misyjną, wspierając modlitwą i ofiarą pieniężną dzieła misyjne w świecie. - Ks. Proboszcz ogłosił nowe nabożeństwo w parafii - obchód pierwszych sobót miesiąca: o godz. 9.00 - różaniec, a następnie Msza św. z kazaniem - zwłaszcza dla Kół Żywego Różańca.

28.10.2001 - Proboszcz zapowiedział zmianę godzin Mszy św. od następnej niedzieli: 10.30 (z godziny 15.00) - w Kołozębiu, 9.00, 12.00 (z godziny 11.30) i 17.00 - w Sochocinie. - zapowiedziano też obchód I sobót miesiąca o godz. 9.00 - różaniec a następnie Msza św. z kazaniem - zwłaszcza dla KŻR.1 i 2 listopada.2001 - godz. 18.00 - różaniec za zmarłych na cmentarzu.

18.11.2001 - ks. Jan Jóźwiak, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, głosił kazania i zbierał tacę na budowę parafialnej świątyni.

24.11.2001 - odnowiono tabernakulum oraz założono wieczną lampkę. Do tej pory wokół tabernakulum było umieszczonych 8 lampek. Pracę tę wykonali panowie Jan Dołęgowski i Antoni Rogoziński. - Przeprowadzono jesienną zbiórkę na potrzeby Seminarium w Płocku. Zbierano zboże i pieniądze. Prawie wszystkie wioski i ulice zaangażowały się w to dzieło.

02.12.2001 - Proboszcz rozpoczął rekolekcje adwentowe w parafii św. Maksymiliana w Płońsku, gdzie proboszczem jest ks. Mirosław Tabaka.

09. - 11.12.2001 - 2 Niedziela Adwentu - rekolekcje parafialne. Prowadził je przez trzy dni ks. Ryszard Paradowski, proboszcz z Ciechomic. Spotkania rekolekcyjne w niedzielę jak zwykle, w poniedziałek: godz. 9.00 - dorośli, godz. 10.30 - przedszkole, godz. 11.00 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, godz. 15.00 - Kołoząb, godz. 18.00 - dorośli i młodzież , godz. 19.00 - spotkanie dla młodzieży. We wtorek dodatkowo o godz. 12.00 - Msza św. dla chorych. W trzeci dzień rekolekcji rozpoczęła się peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego po domach całej parafii. Obraz przyjmowano o godz. 19.30 na całą dobę. Dołączony był do niego specjalny modlitewnik , kaseta z pieśniami o miłosierdziu Bożym i film wideo o św. Faustynie. Mieszkańcy danej wioski i ulicy, rozpoczynając u siebie peregrynację, gromadzili się na Mszy św. w kościele, podobnie zbierali< się na koniec na Mszy dziękczynnej. Jako pierwsza Obraz wzięła wioska Zielona, drugi Obraz przyjęli parafianie z Kołozębia, trzeci zaś - mieszkańcy ul. Zakościelnej.

14.12.2001 - Ojciec św. ogłosił ten dzień dniem postu i modlitwy w intencji pokoju na świecie. Wielu parafian włączyło się w tę propozycję. Odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o pokój.

20.12.2001 - zzainstalowano oświetlenie wieży naszej świątyni. Koszt lamp i instalacji pokryła parafia, a za energię będzie płacić Gmina.

20.12.2001 - organista p. Zbigniew Brzozowski poinformował Proboszcza, że odchodzi ze swego urzędu z końcem roku.

- P. Paweł Sawicki z Gromadzyna jak co roku od wielu lat ofiarował choinki do kościoła.

- Po Bożym Narodzeniu został uruchomiony rzutnik ze slajdami pieśni, co ułatwiło wiernym śpiew i poprawiło ich udział podczas nabożeństw. Nowy organista podjął obowiązek przygotowywania pieśni na niedzielę i na wieczorową Mszę św. w dni zwykłe.

28.12.2001 - rozpoczęła się kolęda - wizyta duszpasterska w rodzinach parafii.